PUTOVNÁ VÝSTAVA ZOLTÁNA FÁBRYHO

V rámci projektu Fábry 50 Vás srdečne pozývame na online prehliadku putovnej výstavy.

Touto výstavou si chceme pripomenúť Zoltána Fábryho a jeho dielo, zveľaďovať nám zverené dedičstvo a odovzdávať jeho myšlienky ďalej. Bol plodným spisovateľom, budúcim generáciám zanechal bohatú tvorbu: môžeme po ňom študovať celý rad zväzkov, štúdií, listov a článkov. Fábryho tvorba hrá dôležitú úlohu v dejinách maďarskej literatúry na Slovensku.

Zoltán Fábry (1897–1970) bol vynikajúcou osobnosťou maďarskej literatúry v Československu, spisovateľom, organizátorom literárneho života, kritikom, esejistom a publicistom. 

Štós je v jeho živote dôležitým miestom: tu sa narodil, tu začínal ako spisovateľ, prežil tu celý svoj život, vznikali tu jeho články a knihy, odtiaľto organizoval literárny život, sem prichádzali jeho listy od priateľov, spisovateľov a básnikov a nakoniec tu aj zomrel. 

V prípade problémov s prehrávaním videa, kliknete na ikonu v pravom hornom rohu a video sa Vám otvorí na novej karte.

Letné aktivity 2020

KCÚBaR aj počas letných prázdnin Vás čaká so zaujímavými aktivitami, a to pre široký okruh záujemcov.

Výtvarné spektrum Košického kraja

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

8.-30. júla 2020,

Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach

Nám. Maratónu mieru 2


Verejné pozorovanie slnka

každý piatok (jún, júl, august) od 15:00-17:00,  len v prípade priaznivého počasia

Mariánske námestie, Medzev


Verejné pozorovanie Mesiaca

26.6. a 24.7. od 20:00-22:00, len v prípade priaznivého počasia

Mariánske námestie, Medzev


Večerné pozorovanie pre verejnosť
Jupiter, Saturn, Mesiac

14.8, 21.8., 28.8. od 20:00-22:00, len v prípade priaznivého počasia

Mariánske námestie, Medzev


Denný detský tábor vo Hvezdárni v Medzeve

18.-21.8, od 8:00-16:00

Hvezdáreň, Medzev


Mládežnícky Fábry tábor

3.-8.8., 8:00 – 16:00

Pamätný Zoltána Fábryho


RE#kreácie

29.6., 16:00

Galéria KcÚBaR, Moldava nad Bodvou


Vászonra fel! No.3.

6.7., 16:00

Galéria KcÚBaR, Moldava nad Bodvou


Denný tábor KcÚBaR

13.-17.7, 8:00-16:00

Veľká Ida – Dom Ilosvai 


Vászonra fel! No.3

17.8., 16:00

Galéria KcÚBaR, Moldava nad Bodvou


Folklórny tábor

24.-28.8, 8:00-16:00

Kasárne/Kultúrpark, Košice

Mládežnícky Fábry Tábor

Denný tábor organizovaný Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria.

3. – 8. augusta od 8.00 do 16.00

dátum prihlásenia do 27. júla 2020

Letné stretnutie mladej generácie. Súčasťou programu bude napríklad čítanie národnostnej literatúry, školenie na používanie PC programov, získanie praktickej
zručnosti v knihovníctve a v reštaurovaní kníh. Miesto konania: Štós. Cena: 25 eur/ osoba.

KONTAKT: krisztian.zeman@kcubar.sk

Vďaka Fondu malých projektov pripomenieme pamiatku Zoltána Fábryho

via carpatiainterregDňa 10.2.2020 úspešní žiadatelia podpísali a prevzali zmluvy o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Medzi nimi bolo aj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdanie zmlúv sa konalo v Zrkadlovej sále Košického samosprávneho kraja, za prítomností predsedu KSK Rastislava Trnku a predsedníčky Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Bánné dr. Gál Boglárka.

Hlavným poslaním a cieľom činnosti Kultúrneho centra   je poskytovanie poradenských, metodických služieb, realizácia kultúrno-osvetovej činnosti v Košickom kraji a organizovanie tvorivých aktivít v oblasti  tradičnej ľudovej kultúry, vzdelávania, záujmovo umeleckej činnosti a výstavnej činnosti. Našu jedenásťročnú vydarenú prácu v Košickom kraji stále zvyšovala projektová úspešnosť.

Z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sme získali 52 218,96 eur na realizáciu projektu Fábry 50. Projekt má utužiť slovensko-maďarské vzťahy cezhraničnou spoluprácou dvoch organizácií pôsobiacich vo verejnom sektore. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou bude na projekte participovať s Nadáciou Múzea maďarského jazyka v Széphalom . Slovenský a maďarský partner spojili sily v projekte Fábry 50, aby dostali do povedomia činnosť a literárnu tvorbu významného maďarského spisovateľa, publicistu a literárneho kritika Zoltána Fábryho (Štós, 10. 8. 1897 – Štós, 31. 5. 1970). Ten patrí do skupiny maďarských spisovateľov a vzdelancov na Slovensku, ktorí začali písať po vzniku Československa. Zoltán Fábry prežil celý svoj život v Štóse, po smrti zanechal knižničný fond, ktorý sa skladá z približne 10 000 kníh. Tento fond zatiaľ nebol dôsledne prebádaný a skatalogizovaný. Vďaka spolupráci s maďarským partnerom, ktorý disponuje expertmi v tejto oblasti dôjde k preskúmaniu knižničného fondu a zamestnanci KCÚBaR sa naučia od maďarských expertov ako katalogizovať knižničný fond a napĺňať informačný katalogizačný systém. Knižničný Fond bude základným pilierom výstavy v Štóse a putovnej výstavy.

Práve v roku 2020 si pripomenieme 50 rokov od jeho úmrtia. V rámci projektu Fábry 50 vznikne trvalá expozícia, brožúra o Fábrym, putovná výstava a spoločná cezhraničná konferencia. Aktivity prispejú k zvýšeniu povedomia o tejto osobnosti slovensko-maďarského kultúrneho života a k zviditeľneniu miesta pôsobenia Fábryho v obci Štós, čo v neposlednom rade bude mať pozitívny vplyv aj na zvýšenie atraktivity regiónu.