Ej zahraj mi hudačku

Krajská súťaž hudobného folklóru dospelých 

Názov súťaže: „Ej zahraj mi, hudačku“
Charakteristika: Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých
Miesto: Kasárne Kultúrpark, Košice
Termín: 21.9.2019
Zloženie odbornej poroty: Katarína Kišidayová, DiS. art. – predsedníčka, Bc. Martina Ťasková, DiS. art., Mgr. Milan Rendoš

Výsledky

KATEGÓRIA ĽUDOVÉ HUDBY:

Strieborné pásmo – SAJÓ BANDA (Drnava)

KATEGÓRIA SÓLISTI INŠTRUMENTALISTI:

Zlaté pásmo s priamym postupom – Samuel BÁLINT (Parchovany)

KATEGÓRIA SÓLISTI SPEVÁCI A SPEVÁCKE DUÁ:

Zlaté pásmo s priamym postupom – Jozef KOLESÁR (Dvorianky)
Zlaté pásmo s návrhom na postup – Lucia JAROŠÍKOVÁ (Margecany)
Zlaté pásmo
TÍMEA BODZÁŠOVÁ a Viktória JANČÍKOVÁ (Rožňava)
Ján IVAN (Malčice)
Erika KENTOŠOVÁ (Košice)
Veronika PADOVÁ (Michalovce)
Dominika ŠUŤÁKOVÁ (Olšovany)
Strieborné pásmo
Jozef JENČO a Peter JENČO (Dargov)
Zuzana LANGOVÁ (Gelnica)

KATEGÓRIA SPEVÁCKE SKUPINY:

Zlaté pásmo s priamym postupom – Folklórna skupina PANTĽIČKA (Košická Belá)
Zlaté pásmo s návrhom na postup – Folklórna skupina ŠKVARKARE (Košická Nová Ves)
Zlaté pásmo
Folklórny súbor HORNÁD (Košice)
Folklórna skupina HÔRA (Rejdová)
Dedinská folklórna skupina PARCHOVIANKA (Parchovany)
Folklórna skupina PAROBCI (Dvorianky)
Folklórna skupina SMIŽANČANKA (Smižany)
Strieborné pásmo
Folklórna skupina DOLINA (Gemerská Poloma)
Dievčenská spevácka skupina FS JUROŠÍK (Michalovce)
Ženská spevácka skupina PACERKI (Budkovce)

Špeciálne ceny:
Folklórna skupina DOLINA – Cena za stvárnenie regrútskej tematiky
Dedinská folklórna skupina PARCHOVIANKA – Cena za tradičný spevný prejav
Folklórna skupina PAROBCI – Cena za tradičný spevný prejav
Folklórna skupina ŠKVARKARE – Cena za stvárnenie archaického materiálu

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: Vidiečanova Habovka
Charakteristika: Celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých
Miesto: Dom kultúry, Habovka
Termín: 16. – 17.11.2019
Zloženie odbornej poroty: Alžbeta Lukáčová, Bernard Garaj, Milan Rendoš, Anna Derevjaníková a Karol Kočík

Výsledky:

KATEGÓRIA SÓLISTI SPEVÁCI A SPEVÁCKE DUÁ:

Zlaté pásmo – Jozef KOLESÁR (Dvorianky)
Zlaté pásmo – Lucia JAROŠÍKOVÁ (Margecany)

 

KATEGÓRIA SÓLISTI INŠTRUMENTALISTI:

Zlaté pásmo – Samuel BÁLINT (Parchovany)

 

KATEGÓRIA SPEVÁCKE SKUPINY:

Zlaté pásmo – Folklórna skupina PANTĽIČKA (Košická Belá)