Veľká noc

Počas celého týždňa pred Veľkonočnými sviatkami sme vám prinášali krátke opisy zvykov a obyčajov, ktoré sa vyskytovali v tomto období.

Veľkonočný pondelok

VEĽKONOČNÝ PONDELOK je posledný deň kresťanských sviatkov Veľkej noci, spojený s tradičnými obyčajmi oblievania a šibania. Do polovice 20. storočia bolo ...
Čítať Viac

Veľkonočná nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA je deň, v ktorom kresťania slávia zmŕtvychvstanie ukrižovaného Krista. V mnohých oblastiach Slovenska bolo v tento deň sviatkov ...
Čítať Viac

Veľkonočné sviatky – Biela sobota

BIELA SOBOTA je kresťanský sviatok na pamiatku Kristovho vzkriesenia, ktoré pripomínali večerné obrady. V tradičnom zvykosloví deň venovaný vareniu a ...
Čítať Viac

Veľkonočné sviatky – Veľký piatok

VEĽKÝ PIATOK je kresťanský sviatok pripomínajúci ukrižovanie Ježiša Krista. V tradičných predstavách bol tento deň na Slovensku spojený so zákazom ...
Čítať Viac

Veľkonočné sviatky – Zelený štvrtok

ZELENÝ ŠTVRTOK podľa kresťanskej veľkonočnej liturgie je dňom konania poslednej večere Krista s apoštolmi. V očakávaní udalostí nasledujúceho Veľkého piatka ...
Čítať Viac

Veľkonočné jedlá

U kresťanov je Veľká noc najväčším sviatkom. Predchádzalo mu obdobie štyridsaťdňového pôstu, príprava veľkonočných jedál bola preto radostnou udalosťou v ...
Čítať Viac

Veľká noc

VEĽKÁ NOC alebo pascha je viacdňový kresťanský sviatok pripomínajúci udalosti ukrižovania a vzkriesenia Ježiša Krista, do roku 325 slávený v čase židovského sviatku ...
Čítať Viac

Veľkonočné sviatky – Kvetná nedeľa

PASKA je názov sviatkov Veľkej noci, obradu svätenia veľkonočných jedál a veľkonočného koláča, rozšírený na východnom Slovensku. Vychádza z pomenovania jarnej ...
Čítať Viac