Divertimento musicale

Krajská súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby

Názov súťaže: Divertimento musicale 2019
Charakteristika: krajská súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby
Miesto: Mestské divadlo Levoča
Termín: 23.3.2019
Zloženie odbornej poroty: 
Predseda: PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
Členovia: Júlia Kovač- Burašová – Konzervatórium Košice, Róbert Kováč – Konzervatórium Košice, Maroš Potokár- ŠD Košice, Barbora Stračiaková – NOC Bratislava

Výsledky

Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú súťaž
Trio zobcových fláut ZUŠ Gelnica

Zlate pásmo s návrhom na postup
Sestry a bratia v swingu ZUŠ Michalovce

Zlaté pásmo
Komorné teleso SYRINX ZUŠ Spišská Nová Ves

Strieborné pásmo
Komorný orchester ZUŠ Spišská Nová Ves
Mokama ZUŠ Spišská Nová Ves

Bronzové pásmo
Akordeónový orchester ZUŠ Michalovce

Ocenenia kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: Divertimento musicale 2019
Termín: 23.6.2019
Miesto: Kremnica

Výsledky:

Zlatého pásmo
Trio zobcových fláut, Gelnica