Výsledky krajských súťaží – 2019

Šaffova ostroha

Prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Názov súťaže: Šaffova ostroha Charakteristika: krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Miesto: Kultúrny dom, Bidovce Termín: 31. marca ...
Čítať Viac

Mládež spieva

Krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov Názov súťaže: Mládež spieva Charakteristika: krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Miesto konania: Galéria ZOS Michalovce Termín: ...
Čítať Viac

Detské divadelné Košice

Malá krajská scénická žatva Názov súťaže: Detské divadelné Košice, 23.ročník Charakteristika: krajská postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Miesto: CVČ Domino, ...
Čítať Viac

Na tej lúke na zelenej

Krajská súťaž detských folklórnych súborov Názov súťaže: Na tej lúke, na zelenej Charakteristika: Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Miesto: Kultúrny dom, Buzica Termín: 13.4.2019 Zloženie ...
Čítať Viac

CINEAMA

Krajská súťaž amatérskej filmovej tvorby Názov súťaže: CINEAMA 2019 Charakteristika: krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Termín: 13. 4. 2019 Miesto: Gemerské osvetové stredisko, ...
Čítať Viac

Metamorfózy slova

krajská súťaž v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel a poézie Názov súťaže: Metamorfózy slova Charakteristika: 65.Hviezdoslavov Kubín v rámci 25. ročníka Metamorfóz slova ...
Čítať Viac

Divadelný Trebišov

Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Názov súťaže: XXII. Divadelný Trebišov Charakteristika: Malá krajská scénická  súťaž ochotníckych divadelných súborov Košického kraja Miesto: Divadelná ...
Čítať Viac

Divertimento musicale

Krajská súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Názov súťaže: Divertimento musicale 2019 Charakteristika: krajská súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Miesto: Mestské divadlo Levoča Termín: 23.3.2019 Zloženie odbornej poroty:  Predseda: PhDr ...
Čítať Viac

Polatorická jar

Krajská súťaž detských divadiel v maďarskom jazyku Názov súťaže: XIII. Polatorická jar – Festival detských divadiel Charakteristika: Krajská prehliadka detských divadelných súborov v maďarskom jazyku Miesto: Malý ...
Čítať Viac

Košická paleta

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Názov súťaže: Košická paleta 2019 Charakteristika: krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Miesto: Kasárne Kulturpark, Košice Termín: 15.5.-2.6.20919 Zloženie odbornej ...
Čítať Viac

AMFO

Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografie Názov súťaže: AMFO 2019 Charakteristika: krajská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Miesto: Multifunkčné energeticko-banícke centrum v Spišskej Novej Vsi Termín: 6.6.-6.7.2019 Zloženie odbornej ...
Čítať Viac

Ej zahraj mi hudačku

Krajská súťaž hudobného folklóru dospelých  Názov súťaže: „Ej zahraj mi, hudačku“ Charakteristika: Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých Miesto: Kasárne Kultúrpark, Košice Termín: 21.9.2019 Zloženie odbornej poroty: Katarína ...
Čítať Viac

Cantiamo insieme

Krajská súťaž dospelých speváckych zborov Názov súťaže: Cantiamo Insieme – VIVA IL CANTO 2019 Charakteristika: celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov Miesto konania: Galéria ...
Čítať Viac

Sárova Bystrica

Krajská postupová súťaž mladých moderátorov Názov súťaže: Sárova Bystrica 2019 – krajská súťaž mladých moderátorov do 25. rokov Miesto konania:  Zemplínske osvetové stredisko, ...
Čítať Viac

Termínovník súťaží 2019

Krajské súťaže KSK v roku 2019 ...
Čítať Viac

Úspechy kraja na súťažiach ZUČ

Úspechy Košického kraja na postupových súťažiach záujmovo-umeleckej činnosti v roku 2019 /výsledky práce  s talentami nášho kraja/ Kultúrno-osvetové zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, ...
Čítať Viac