Ponuka hvezdárne a planetária Medzev

pracovisko KCÚBaR,
Kultúrne  zariadenie Košického samosprávneho kraja

Prednášky /od MŠ po VŠ/ a pre širokú verejnosť

Hvezdáreň a planetárium Otváracie hodiny Hvezdárne a vstupné Podujatia

Prezentácie v prednáškovej miestnosti /kapacita 80 miest/

Program pre rodiny s deťmi

DOD vo hvezdárni a planetáriu

Odborné astronomické výstavy / stála výstava meteoritov/

Výklad v Planetárnom parku

Výklad v Planetáriu /kapacita 20 miest/

Pozorovanie oblohy len v prípade priaznivého počasia

Detské astronomické tvorivé dielne

Vedecká hračka, hlavolamy, pokusy a experimenty

Otvorené hodiny fyziky a iných prírodných vied – VEDA HROU

Tematické podujatia ku výročiam a významným astronomickým udalostiam

Výstavy umeleckých diel neprofesionálnych umelcov z Medzeva a okolia

Výjazdy s prenosnými ďalekohľadmi a tvorivými dielňami do škôl, na Dní obcí a obecné festivaly je potrebné si vopred objednať.

 

Kontakty0917 178 276 alebo 055/466 36 75
olga.ballaschova@kcubar.sk, tomas.cabala@kcubar.sk
Hvezdáreň a planetárium Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev

Sme poberateľmi kultúrnych poukazov.

Na návštevu hvezdárne a planetária Medzev je vhodné sa vopred prihlásiť.