Mládež spieva

Krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov

Názov súťaže: Mládež spieva
Charakteristika:
krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov
Miesto konania:
Galéria ZOS Michalovce
Termín: 5.4.2019
Porota: Mgr. Eva Zacharová – predsedníčka poroty, Mgr.Tatiana Švajková, PhDr – členka poradného zboru, Mgr. Viera Džoganová – členka poradného zboru

Účinkujúci :
Košický detský zbor – dir. Mgr. Oľga Varínska
Detský spevácky zbor anjelov – Košice – dir. Mgr. Gabriela Fenková
Spevácky zbor Nádej – Rimavská Sobota – dir. Mgr. Jana Dobrocká
Hosť: PRO MUSICA – MAGNÓLIA

Výsledky

Zlaté pásmo s postupom:
Nádej, Rimavská Sobota
Strieborné pásmo:
Detský spevácky zbor Nádej, Košice
Košický detský spevácky zbor, Košice

Ocenenia kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov celoštátnej súťaže: Mládež spieva 2019
Charakteristika: 50. ročník súťaže detských speváckych zborov
Miesto: Prievidza
Termín: 29.-30. mája 2019

Cena predsedníčky poroty za vynikajúcu dramaturgiu pre detský zbor
Spevácky zbor Nádej pri ZUŠ, Rimavská Sobota