Sárova Bystrica

Krajská súťaž mladých moderátorov do 25. rokov – 14. ročník

Názov súťaže: Sárova Bystrica 2018
Miesto:
ZOS Michalovce
Termín: 7.11.2018
Zloženie odbornej poroty:

  • Mgr. Mária Kasičová – učiteľka slovenského jazyka, režisérka detskej dramatickej tvorivosti, recitátorka a moderátorka – kultúrno – spoločenských podujatí  v regióne,
  • Mgr. Eva Bučková – absolventka Masmediálnych štúdií –Marketingovej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metóda v Trnave, moderátorka kultúrno – spoločenských podujatí,
  • Mgr. Vladimír Bučko – absolvent Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave a v súčasnosti je súčasťou tímu Televízie Markíza v redakcii Televíznych novín.

Výsledky

1. kategória

1. miesto: Sára Balážová – GĽŠ  MI
2. miesto: Matúš Sýkora – GĽŠ  MI
2. miesto: Sofia Sára Kvaková – GPH MI
3. miesto: Ema Stašková – SOŠOAS MI
3. miesto: Viktória Virágová – GPH MI

2. kategória 

1. miesto: neudelené
2. miesto: Michaela Hartwich – GPH  MI
3.miesto: Bianka Macková – SOŠOAS MI