Šaffova ostroha

Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto: Bidovce
Termín: 08.04.2018
Zloženie odbornej poroty:

  • Mgr. Art. Agáta Krausová ArtD
  • Mgr.art., Ing.Slavomír Ondejka
  • MA Michal Kupec

Výsledky

Kategória A – tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností

Zlaté pásmo a priamy postup na celoslovenskú prehliadku:
Bálint Kristóf a Iveta Répássyová, FS Borievka – Čardáš z Bidoviec, Veľké Zálužie

Zlaté pásmo a návrh na postup:
Martin Horvát a Alexandra Ťasková, FS Hornád – Čardáš z Parchovian, Veľké Zálužie

Zlaté pásmo:
Richard Jurišta a Antónia Verebová, FS Hornád – Čardáš z Ostrova, Veľké Zálužie

Strieborné pásmo:
Ivan Zezulka A Katarína Karasová, FS Jahodná – Čardáš z Pozdišoviec, Veľké Zálužie

Kategória B – tanečníci interpretujúci lokálnu/  regionálnu tanečnú tradíciu

Zlaté pásmo a priamy postup na celoslovenskú prehliadku:
Bálint Kristóf a Iveta Répássyová, FS Borostyán – Čardáš zo Silickej Brezovej 

Zlaté pásmo a návrh na postup:
Juraj Kollár a Kristína Štyriaková, FS Borievka – Čardáš z Lastomíra
Matej Oravec a Katarína Melišová, FK Pristaše – Čardáš z Rakovca nad Ondavou 

Strieborné pásmo:
Miroslav Lučanský a Veronika Gajdošová, FSk Jadlovec – Tance zo Žakaroviec
Ivan Zezulka, FS Jahodná – Vasiľovo cifry
Vladimír Novotný a Veronika Ivančová, FSk Jadlovec – Tance z Margecian

Bronzové pásmo:
Dárius Pacholský a Veronika Ločová, FS Hornád – Čardáš z Ďurkova
Terézia Ondašová a Viktória Bartková, FSk Jadlovec – Kruta a Čardáš z Margecian
Marek Rudňanský a Marianna Derdziaková, Neorganizovaní – Mazurka a Do šafľika z Myslavy
Dárius Bartko a Viktória Bartková, FSk Jadlovec – Tance z Margecian
Lukáš Majerník a Kristína Ondášová, FSk Jadlovec – Tance z Margecian

Kategória D – interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov

Zlaté pásmo a priamy postup na celoslovenskú súťaž:
Áron Kristóf a Beáta Korintušová, DFS Kincskeresö – Vasvári verbunk a Čardáš zo Silickej Brezovej 

Zlaté pásmo s návrhom na postup:
Filip Cicák a Sofia Rauchová, DFS Jurošík – Chromka a Polka zo Šemetkoviec

Strieborné pásmo:
Samuel Cinkanič a Vanessa Výrostková, MFS Želiezko – Do šaflika a Čardáš z Bystrian

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov celoštátnej súťaže: Šaffova ostroha
Charakteristika:  26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov
Miesto: Dlhé Klčovo
Termín: 25.05.- 27.05. 2018

Výsledky

Kategória A – tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností

LAUREÁT: Bálint KRISTÓF a Iveta RÉPASSYOVÁ (FS Borievka, Košice)
STRIEBORNÉ PÁSMO: Martin HORVÁTH a Alexandra ŤASKOVÁ ( FS Hornád, Košice)

Kategória B – tanečníci interpretujúci lokálnu/  regionálnu tanečnú tradíciu

ZLATÉ PÁSMO: Bálint Kristóf a Iveta Répássyová (FS Borostyán)
STRIEBORNÉ PÁSMO:
Juraj Kollár a Kristína Štyriaková (FS Borievka)
Matej ORAVEC a Katarína MELIŠOVÁ ( FK Pristaše, Košice)

Kategória D – interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov

LAUREÁTI: Áron KRISTOF a Beáta KORINTUŠOVÁ ( DFS Kincskeroso)
STRIEBORNÉ PÁSMO: Filip CICÁK a Sofia RAUCHOVÁ ( DFS Jurošík, Michalovce)