Výtvarné spektrum

Názov súťaže: Výtvarné spektrum
Charakteristika:
 krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Miesto: Východoslovenské múzeum Košice Nám. Maratónu mieru 2
Termín:  7.7.- 30.7.2020
Zloženie odbornej poroty: Mgr. art Eva Čarnoká, Mgr. art. Adrián Bačo, Júlia Zelená

Výsledky

skupina: autori od 15 do 25 rokov

A.kategória – maľba
CENA
Adam Hrehor, Boliarov, okres KE-okolie Fantasy svet 26, 30, kombinovaná technika

B.kategória – kresba a grafika
CENA
Janka Homzová, Čečejovce, okres KE-okolie Metamorfózy, perokresba, Jeseň života, linoryt
Kristína Kerekešová, Rožňava Cyklus lásky, kombinovaná technika
Miroslava Uhliarová, Košice Vitaj, koláž
ČESTNÉ UZNANIE
Michaela Lengyelová, Košice Typické črty Košíc, Na hospodárskom dvore, linoryt
Anna Mária Matejovská, Košice Vyplienené I-II, linoryt
Elizabeth Vargová, Košice C20 H25 N30, kombinovaná technika 

skupina: autori nad 26 rokov

A.kategória – maľba
CENA
Miroslav Kotora, Kostoľany nad Hornádom okres Košice-okolie Horse gards, akryl, Košickí mučeníci, akryl, Koronavírus, akryl
Ladislav Rybársky, Košice Quick bar-Lorinčík, akryl, Pohoda MS-H-2019, akryl
Andrej Szilágyi, Košice Zo života I, II, akryl
Monika Vitányi, Ruskov, okres KE-okolie Rozhovor, akryl, Pod praporcom, akryl
ČESTNÉ UZNANIE
Milan Bandurčin, Košice Maska, olej
Ľudmila Bevilaqua, Poproč, okres KE-okolie Fašiangy, akryl
Ladislav Rusnák, Košice Spomienky I, II, akryl
Viktória Žitňanová Nagyová, Obišovce okres KE-okolie Mladosť, akvarel, Život môj, akvarel

B.kategória – kresba a grafika:
CENA
Milan Bandurčin, Košice Anjel, suchá ihla, mezzotinta
ČESTNÉ UZNANIE
Anna Paličková, Spišská Nová Ves Ríša zvierat I-IV, kombinovaná technika

C.kategória – plastika
CENA
Ján Gonda, Michalovce Múdra praryba, plastika, On a Ona, plastika
ČESTNÉ UZNANIE
Blažej Šiplák, Trebišov Hlava VII, XI, drevorezba

D.kategória – insitná tvorba
CENA
Mária Ház, Košice Piknik, olej, Babkino pole, olej
Zuzana Molitorisová, Košice Ľubovniansky hrad, akryl, Trenčiansky hrad, akryl
ČESTNÉ UZNANIE
Daniel Ambrúš, Slavec, okres RV Part I, akryl
Milan Kostur, Betliar, okres RV Sabat v Betliarskom kaštieli, akryl
Viera Ruschová, Spišská Nová Ves Púť duší – Návrat duší do neba, akryl

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže:   Výtvarné spektrum 2020
Charakteristika:  57. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto:  Dubnica nad Váhom, Dubnický kaštieľ
Termín: 11.9.- 4.10.2020

Zloženie odbornej poroty: predseda: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Liptovský Mikuláš; členovia: Mgr. art. Eva Čarnoká, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; doc. Daniel Szalai, akademický maliar, Nové Zámky; Ing. Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom

Do celoštátneho kola súťaže bolo prihlásených 349 diel od 194 autorov.

Výsledky celoštátnej súťaže

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov 

A. kategória: maľba
Čestné uznania:
Daniel Ambrúš, Slavec, Košický kraj • Part I, akryl a olejový pastel
Adam Hrehor, Košice, Košický kraj • Fantasy svet 30, kombinovaná technika

B. kategória: kresba a grafika
Čestné uznania:
Janka Homzová, Čečejovce, Košický kraj • Metamorfózy, perokresba

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov

A. kategória: maľba
Ceny bez určenia poradia:
Miroslav Kotora, Kostoľany nad Hornádom, Košický kraj • Koronavírus, akryl; Košickí mučeníci, akryl
Čestné uznania:
Ladislav Rybársky, Košice, Košický kraj • Pohoda MS-H-2019, akryl

B. kategória: kresba a grafika
Ceny bez určenia poradia:
Milan Bandurčin, Košice, Košický kraj • Anjel, suchá ihla, mezzotinta

Zoznam autorov a vystavených diel za Košický kraj : počet autorov 16

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov 

A. kategória: maľba
Daniel Ambrúš, Slavec, Košický kraj • Part I, akryl a olejový pastel
Adam Hrehor, Košice, Košický kraj • Fantasy svet 30, kombinovaná technika

B. kategória: kresba a grafika
Janka Homzová, Čečejovce, Košický kraj • Metamorfózy, perokresba
Michaela Lengyelová, Košice, Košický kraj • Na hospodárskom dvore, linoryt
Miroslava Uhliarová, Košice, Košický kraj • Vitaj, koláž

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov

A. kategória: maľba
Milan Bandurčin, Košice, Košický kraj • Maska, olej
Ľudmila Bevilaqua, Poproč, Košický kraj • Fašiangy, akryl
Miroslav Kotora, Kostoľany nad Hornádom, Košický kraj • Koronavírus, akryl; Košickí mučeníci, akryl
Ladislav Rusnák, Košice, Košický kraj • Spomienky II, akryl
Ladislav Rybársky, Košice, Košický kraj • Pohoda MS-H-2019, akryl
Monika Vitányi, Ruskov, Košický kraj • Rozhovor, akryl, hlina
Stanislava Vojtková, Považská Bystrica, Trenčiansky kraj • Zátišie pri Váhu I, akryl

B. kategória: kresba a grafika
Milan Bandurčin, Košice, Košický kraj • Anjel, suchá ihla, mezzotinta

C. kategória: plastika
Ján Gonda, Michalovce, Košický kraj • On a ona I, II, kov
Blažej Šiplák, Trebišov, Košický kraj • Hlava XI, drevorezba

D. kategória: insitná tvorba
Viera Ruschová, Spišská Nová Ves, Košický kraj • Púť duší – Návrat duší do neba, akryl

E. kategória: intermédiá
Jozef Vojtanek, Sečovce, Košický kraj • Abstrakcia, digitálna kresba