Detské divadelné Košice

Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti

Názov súťaže: Detské divadelné Košice
Miesto:
CVČ Domino, Popradská 86
Termín: 13.4.2018 – 14.4.2018
Zloženie odbornej poroty: 

  • PhDr. Ľubomír Šárik 
  • Mgr. Alžbeta Verešpejová 
  • Mgr. Dušan Krnáč

Výsledky

Zlaté pásmo s priamym postupom na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka Šaľa 

Divadelný súbor Bobuľky  ( ZUŠ Michalovce) s inscenáciou Múdry Maťko a Blázni

Zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka Šaľa 

DDS Dramatera ( MsKS Trebišov) s inscenáciou Tajná záhrada
Divadielko pri ZŠ s MŠ Poráč (SNV) s incenáciou Tri prasiatka

Zlaté pásmo s priamym postupom na celoštátnu prehliadku Divadlo a deti 

DDS Odrobinka (ZUŠ Bernoláková, Košice) s incenáciou Winners &Loosers

Zlaté pásmo

DDS Regetka, DDS Kompromis, Studio 12+20, 

Strieborné pásmo

DDS Staničiarik, DDS Hanišťatá, DS Domino, DS Replika

Ocenenia kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov celoštátnej súťaže: Zlatá priadka
Charakteristika:
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a zároveň vrcholné stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí.
Miesto: Šaľa
Termín: 23.- 26. máj 2018

Výsledky
Zlaté pásmo: DS Bobuľky ( ZUŠ Michalovce)
Bronzové pásmo: DDS Dramatera ( MsKs Trebišov)
Za kolektívnu interpretáciu: DS Bobuľky  za interpretáciu Múdry Maťko a Blázni

Názov celoštátnej súťaže: Divadlo a deti
Charakteristika:  27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti
Miesto: Rimavská Sobota
Termín: 31.05.- 02.06. 2018

Výsledky
Bronzové pásmo: DDS Odrobinka, ZUŠ Bernolákova, Košice