Detské divadelné Košice

Malá krajská scénická žatva

Názov súťaže: Detské divadelné Košice, 23.ročník
Charakteristika: krajská postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti
Miesto: CVČ Domino, Popradská 86, Košice
Termín: 11. – 12.4.2019
Zloženie odbornej poroty: Michaela Zakuťanská, Mgr. Eva Grohová, PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Výsledky

Zlatá priadka Šaľa

1. miesto s priamym postupom DDS Malina ( ZUŠ Bernolákova, Košice) s hrou SAVANA_smart
2. miesto s návrhom na postup Studio 12+20 (ZUŠ J.Fabiniho, Spišská Nová Ves) s hrou: Marko a Betka
3. miesto s návrhom na postup Divadielko pri ZŠ s MŠ Poráč ( Poráč) s hrou: Hmyzúškovia
3. miesto DS Bobuľky ( ZUŠ Štefaniková 20, Michalovce) – s hrou O zlatej rybke.

Cenu detskej poroty získalo Divadielko pri ZŠ s MŠ Poráč.

Divadlo a deti Rimavská Sobota

1. miesto s priamym postupom Divadlo poézie Čiapka ( SZUŠ Talent-Um, Michalovce s hrou: Čerti – zlodeji
2. miesto s návrhom na postup Sociálne divadlo Hopi Hope ( ArtEst – Košice) s hrou: Zvonár zos Dómu sv.Alžbety

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: Zlatá priadka
Charakteristika: 48. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Šaľa
Termín: 22. – 25. máj 2019

Výsledky

Bronzové pásmo
DDS Malina, ZUŠ Bernolákova 26, Košice za incenáciu SAVANA_smart

Názov súťaže: Divadlo a deti
Charakteristika:  28. celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Rimavská Sobota
Termín: 06.06. – 08.06.2019

Výsledky

Bronzové pásmo
Divadlo poézie Čiapka, Michalovce za inscenáciu Čerti – zlodeji