Divadelný Trebišov

Názov súťaže: XXIII. Divadelný Trebišov 2020 Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja
Charakteristika: krajská súťaž Ochotníckych divadelných súborov Košického kraja
Miesto: Mestské kultúrne stredisko Trebišov
Termín: 27. september 2020
Zloženie odbornej poroty: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.

Výsledky

Kategória –  I. Prúdy súčasného divadla

Názov: Klaun z cirkusu Svet
Autor, réžia: Gejza Tóth
Na základe videozáznamu bola divadelná hra zaradená do strieborného pásma.

Kategória – II. Prúdy tradičného divadla

Názov: Kengura
Autor: Becujaku Minoru
Preklad: Edita Treščáková
Réžia: Edita Treščáková
Dramaturgia: Lukáš Pavlikovský

Premiéra sa uskutočnila 27. sept. 2020 a na základe posúdenia p. Mgr. A. Verešpejová, PhD. 

zaradila divadelnú hru do zlatého pásma s odporúčaním na celoštátnu prehliadku.

Národné osvetové centrum v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva platným od 1.októbra 2020 pristúpilo k zmenám v rámci systému celoštátnych postupových súťaží a prehliadok vyhlásených v roku 2020.

CELOŠTÁTNA PREHLIADKA BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ BOLA ZRUŠENÁ.