Šaffova ostroha

Prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Názov súťaže: Šaffova ostroha
Charakteristika: krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Miesto: Kultúrny dom, Bidovce
Termín: 31. marca 2019
Zloženie odbornej poroty:  Katarína Babčáková, Slavomír Ondejka, Balász Bogdan

Výsledky

Kategória A – tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností 

Zlaté pásmo a návrh na postup
Bálint Kristof a Iveta Répássyová, FS Borostyán 

Strieborné pásmo
Ivana Sujová, FS Hornád
Ivan Zezulka, FS Jahodná

Kategória B – tanečníci interpretujúci vlastnú lokálnu tanečnú tradíciu 

Zlaté pásmo a priamy postup
Róbert Sabol a Veronika Vaľková, FS Hornád 

Zlaté pásmo a návrh na postup
Matúš Varga a Zuzana Baranová, FSkŠkvarkare
Lukáš Krafčík a Jaroslava Zelinková, FSkŠkvarkare 

Zlaté pásmo
András Márk Ulbrik a Berenike Icsová, FS Borostyán
Michal Petro a Michaela Valiková, FSkŠkvarkare
Štefan Dzurilla a Mária Dzurillová, FSkSmižančanka 

Strieborné pásmo
Marek Rudňanský a Monika Sokolová, Nezaradení
Dušan Plichta, Nezaradený
Ivan Zezulka a Katarína Karasová, FS Jahodná
Marek Chochol a Martina Jarošíková, FSk Dolina
Patrik Seliga a Tamara Rohaľová, FS Hornád
Samuel Šelesták a Mária Jurová, FS Hornád 

Bronzové pásmo
Maroš Majerník a Anna Verbová, MFS Želiezko
Radoslav Hreško a Alexandra Fedorová, FS Jahodná 

Kategória D – interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov 

Zlaté pásmo a priamy postup
Szilárd Badin a Hana Kováčová, FS Borostyán 

Zlaté pásmo a návrh na postup
Botond Zoltán Timár a Saskia Vereš, MFS Borostyán
Áron Kristóf a Veronika Kelemen, MFS Borostyán 

Zlaté pásmo
Bence Álmos Badin a Lila Nagy, MFS Borostyán
István Radványi a Izabela Dendisová, MFS Borostyán 

Strieborné pásmo
Filip Ujhelyi a Kiara Červenáková, DFS Zemplínik
Peter Pillár a Želmíra Jakubocová , DFS Jurošík
ÁronKristóf a Beáta Korintušová, MFS Borostyán
Cyril Ciganoc a Petra Trembuľáková, DFS Zemplínik

Ocenenia účastníkov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: Šaffova ostroha 2019
Charakteristika:  27. Ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Miesto: Dlhé Klčovo
Termín: 24. – 26. máj 2019

Výsledky 

KATEGÓRIA  A: 

STRIEBORNÉ PÁSMO:
Bálint KRISTÓF a Iveta RÉPÁSSYOVÁ (FS Borostyán, Drnava): Pomalý a rýchly Čardáš z Podzoboria

KATEGÓRIA B: 

LAUREÁT:
Lukáš KRAFČÍK a Jaroslava ZELINKOVÁ (FSk Škvarkare, Košická Nová Ves): Čardáš z Košickej Novej Vsi

ZLATÉ PÁSMO:
Lukáš KRAFČÍK a Jaroslava ZELINKOVÁ (FSk Škvarkare, Košická Nová Ves): Čardáš z Košickej Novej Vsi
Róbert SABOL a Veronika VAĽKOVÁ (FS Hornád, Košice): Rovny, Cifer a Kresany zo Ždiaru

STRIEBORNÉ PÁSMO:
Matúš VARGA a Zuzana BARANOVÁ (FSk Škvarkare, Košická Nová Ves): Čardáš z Bidoviec

KATEGÓRIA C:

CENA ZA ŠTÝLOVÚ INTERPRETÁCIU:
Szilárd BADIN a Hana KOVÁČOVÁ (MFS Borostyán, Drnava): Pomalý a rýchly Čardáš z Bidoviec
Botond Zoltán TIMÁR a Saskia VEREŠ (MFS Borostyán, Drnava): Fox, pomalý a rýchly Čardáš z Gemera
Áron KRISTÓF a Veronika KELEMEN (MFS Borostyán, Drnava): Pomalý a rýchly Čardáš z Bidoviec 

CENA PETRA HOMOLKU: Róbert SABOL