Pamätný dom Zoltána Fábryho

Rodný dom Zoltána Fábryho slúži ako pamätný dom. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria poskytuje prezentačné knižnično-informačné služby a nadväzujúce aktivity spojené s odkazom na kultúrne dedičstvo spisovateľa. 

Zoltán Fábry (10. august. 1897 – 31. máj. 1970) bol maďarský intelektuál, spisovateľ a literárny kritik žijúci na Slovensku. Bol popredným reprezentantom pokrokovej maďarskej literatúry na Slovensku. Etický smer jeho práce bol determinovaný otázkou antimilitarizmu, antifašizmu a humánneho správania. Celý svoj život trávil v rodinnom dome v Štóse, kde sa zachovali všetky jeho osobné veci a knižničný fond, ktorý sa skladá z približne 10 000 kníh – farebne tlačené kusy z 18. – 19. storočia a kusy, ktoré boli venované spisovateľovi.

Ponúkame:

  • Návštevy pre ZŠ, SŠ, a pre širokú verejnosť
  • Prehliadka budovy a prednáška o živote spisovateľa
  • Odborné návštevy pre výskumnú prácu
  • Spomienkové podujatie Zoltána Fábryho

Napísali o nás:

 

Návštevy len na základe predchádzajúcej dohody, počas pracovných dni.

Platba možná kultúrnymi poukazmi. (1 KP/žiak), dozor neplatí

Pamätný dom Zoltána Fábryho v Štóse – pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria 

Štós 189
Kontakt: +421 917 178 276
e-mail:  krisztian.zeman@kcubar.sk

Bezbariérový prístup do budovy je obmedzený – prekážkou je svahovitý terén a schody.
Vstupné: Dospelý a deti – 1 euro na osobu.

Podujatia

PUTOVNÁ VÝSTAVA ZOLTÁNA FÁBRYHO

V rámci projektu Fábry 50 Vás srdečne pozývame na online prehliadku putovnej výstavy. Touto výstavou si chceme pripomenúť Zoltána Fábryho a jeho dielo, ...
Čítať Viac

Letné aktivity 2020

KCÚBaR aj počas letných prázdnin Vás čaká so zaujímavými aktivitami, a to pre široký okruh záujemcov. Výtvarné spektrum Košického kraja Krajská súťaž ...
Čítať Viac

Mládežnícky Fábry Tábor

Denný tábor organizovaný Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria. 3. - 8. augusta od 8.00 do 16.00 dátum prihlásenia do 27. júla 2020 Letné ...
Čítať Viac

Vďaka Fondu malých projektov pripomenieme pamiatku Zoltána Fábryho

Dňa 10.2.2020 úspešní žiadatelia podpísali a prevzali zmluvy o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská ...
Čítať Viac