Vďaka Fondu malých projektov pripomenieme pamiatku Zoltána Fábryho

via carpatiainterregDňa 10.2.2020 úspešní žiadatelia podpísali a prevzali zmluvy o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Medzi nimi bolo aj Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdanie zmlúv sa konalo v Zrkadlovej sále Košického samosprávneho kraja, za prítomností predsedu KSK Rastislava Trnku a predsedníčky Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Bánné dr. Gál Boglárka.

Hlavným poslaním a cieľom činnosti Kultúrneho centra   je poskytovanie poradenských, metodických služieb, realizácia kultúrno-osvetovej činnosti v Košickom kraji a organizovanie tvorivých aktivít v oblasti  tradičnej ľudovej kultúry, vzdelávania, záujmovo umeleckej činnosti a výstavnej činnosti. Našu jedenásťročnú vydarenú prácu v Košickom kraji stále zvyšovala projektová úspešnosť.

Z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sme získali 52 218,96 eur na realizáciu projektu Fábry 50. Projekt má utužiť slovensko-maďarské vzťahy cezhraničnou spoluprácou dvoch organizácií pôsobiacich vo verejnom sektore. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou bude na projekte participovať s Nadáciou Múzea maďarského jazyka v Széphalom . Slovenský a maďarský partner spojili sily v projekte Fábry 50, aby dostali do povedomia činnosť a literárnu tvorbu významného maďarského spisovateľa, publicistu a literárneho kritika Zoltána Fábryho (Štós, 10. 8. 1897 – Štós, 31. 5. 1970). Ten patrí do skupiny maďarských spisovateľov a vzdelancov na Slovensku, ktorí začali písať po vzniku Československa. Zoltán Fábry prežil celý svoj život v Štóse, po smrti zanechal knižničný fond, ktorý sa skladá z približne 10 000 kníh. Tento fond zatiaľ nebol dôsledne prebádaný a skatalogizovaný. Vďaka spolupráci s maďarským partnerom, ktorý disponuje expertmi v tejto oblasti dôjde k preskúmaniu knižničného fondu a zamestnanci KCÚBaR sa naučia od maďarských expertov ako katalogizovať knižničný fond a napĺňať informačný katalogizačný systém. Knižničný Fond bude základným pilierom výstavy v Štóse a putovnej výstavy.

Práve v roku 2020 si pripomenieme 50 rokov od jeho úmrtia. V rámci projektu Fábry 50 vznikne trvalá expozícia, brožúra o Fábrym, putovná výstava a spoločná cezhraničná konferencia. Aktivity prispejú k zvýšeniu povedomia o tejto osobnosti slovensko-maďarského kultúrneho života a k zviditeľneniu miesta pôsobenia Fábryho v obci Štós, čo v neposlednom rade bude mať pozitívny vplyv aj na zvýšenie atraktivity regiónu.