TRADIČNÉ VERZUS MODERNÉ

výstava fotografií z medzinárodného workshopu pre fotografov

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pripravuje pre priaznivcov fotografie výstavu z trojdňového medzinárodného  workshopu pod názvom TRADIČNÉ VERZUS MODERNÉ,  ktorý sa uskutočnil koncom septembra  v Košiciach a okolí za účasti 16 fotografov z Košíc, Poľska a Ukrajiny.

Zámerom podujatia bolo  umeleckým spôsobom zachytiť pohľad na objekty a predmety, ktoré nás obklopujú a sú súčasťou dnešného moderného sveta v porovnaní s vecami, ktoré sa kedysi v minulosti využívali, avšak dnešná doba, ktorá priniesla nové materiály a technológie priviedla tieto veci do zabudnutia. 

Účastníci okrem fotografovania mali možnosť vyskúšať si aj tradičnú techniku hrnčiarstva a drotárstva, navštíviť Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Košiciach, Dom tradičnej ľudovej kultúry vo Veľkej Ide, Múzeum letectva v Košiciach ako aj Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve. 

Porovnanie starého s novým, minulého a moderného, tradičného a súčasného dalo príležitosť autorom vyjadriť svoj pohľad na vnímanie sveta a podeliť sa so svojimi myšlienkami a kreatívnymi  nápadmi prostredníctvom 120 vystavených fotografií. 

Vernisáž výstavy sa uskutoční 7.11. 2019 o 16.00 v Átriu klube, Zuzkin park 4 v Košiciach.
Záujemcovia si môžu výstavu pozrieť od 4.-18. novembra 2019.

 pastedGraphic.pngHlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
 Z verejnych zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Výstava Rzeszowského fotografického združenia

V rámci spolupráce KCÚBaR a Krajského domu kultúry v Rzeszowe budeme mať opäť príležitosť vidieť v Košiciach tvorbu členov Rzeszowského fotografického združenia. Výstava ponúkne takmer 50 fotografií, ktorá vznikli v priebehu roku 2018. Mozaika rôznych tém, motívov, záberov a  farieb odráža záujmy, ale aj individuálny prístup každého fotografa zachytiť hľadáčikom objektívu okolitý svet.

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pozýva všetkých milovníkov umeleckej fotografie na vernisáž výstavy dňa 25.10. o 16.00 do Átria teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 89. Otvorenie výstavy obohatia svojou prítomnosťou aj vystavujúci autori z Rzeszowa a zástupcovia Wojewodzkeho Domu Kultury (Krajský dom kultúry ) v Rzeszowe.

katalóg

šicKE-košicKE (Stretnutie priateľov folklóru)

šicKE-košicKE je podujatie, ktoré je pokračovaním 20 ročnej histórie Košických folklórnych dní. V roku 2016 sa odštartoval nultý ročník nového podujatia s názvom šicKE-košicKE (Stretnutie priateľov folklóru), na ktorom sa dohodli členovia Platformy tradičnej ľudovej kultúry, ktorí sa pravidelne stretávajú. Platforma tradičnej ľudovej kultúry pozostáva z vedúcich a členov folklórnych kolektívov v Košickom kraji, vyjadrujú svoje názory, potreby a požiadavky na podujatia, vzdelávacie aktivity a ďalšie možnosti prezentácie tradičnej ľudovej kultúry. Cieľom podujatia je spájať detské, mládežnícke a dospelé folklórne kolektívy v rámci územia Košice, Košice – okolie a Košický kraj, vytvoriť priestor na vzájomné stretnutia detí, mládeže i dospelých, priblížiť im ľudové tance, hudbu, spev, remeslá, kroje.

Program prebiehal v štyroch miestnostiach súbežne v košickej Tabačke Kulturfabrik, ktorá je vyhľadávanou inštitúciou zástancami modernej alternatívnej kultúry. Potvrdilo sa, že práve do takého priestoru patrí aj folklór. Našim cieľom bolo aj je ukázať, že folklór je živá záležitosť. Tradičnou ľudovou kultúrou žije množstvo mladých ľudí aj v dnešnej modernej dobe, ktorí neustále nachádzajú inšpiráciu v tancoch, speve a hudbe našich predkov.

Program bol naozaj pestrý.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

PROGRAM:

FOTKY Z PODUJATIA:

 

Metodika folklóru

V roku 2020 bude prebiehať postupová súťaž choreografií dospelých kolektívov. Téma nasledujúceho stretnutia v rámci cyklu METODIKA FOLKLÓRU vzdeláva tvorcov a záujemcov práve v tejto oblasti: Rozprava o choreografickej a javiskovej tvorbe. Analýza prihlásených diel na podujatie Esencia – Antológia folklóru KSK. Lektori: Rita Furik, lektorka a choreografka ľudového tanca, kostýmová návrhárka (Maďarsko), Mgr. art. Pavol Pitoňák – choreograf, scenárista a režisér, MA Michal Kupec, tanečný pedagóg a choreograf.
Dátum: 28. september 2019
Čas: 9,00 – 15,00 hod.
Miesto: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Budova ALFA, Seminárna miestnosť, 1. poschodie
Srdečne Vás pozývame.
Vstup na seminár je voľný.
www.kcubar.sk
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Divadelné predstavenie pre najmenších – Aranyszamár

Dňa 12.9.2019 sa v priestoroch galérie konalo divadelné predstavenie pre najmenších. Podujatie bolo realizované v rámci programu „Cseperedő“. Rozprávku Körforgás predviedli umelci z bábkového divadla Aranyszamár.

Svetový kozmický týždeň 2019

Hvezdáreň a planetárium Medzev každoročne usporiada vo svojich priestoroch podujatia v rámci Svetového kozmického týždňa, ktorý trvá každoročne v čase od 4.10. do 10.10. V tomto období sa pokúšame atraktívnym spôsobom priblížiť „kozmos“ všetkým, ktorí k nám zavítajú. Podujatia sú prispôsobené veku návštevníkov. Súčasťou Svetového kozmického týždňa bude aj VEDA HROU, z projektu: Kultúru a vedu do regiónu!, projekt „z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Zapájame sa tak do celosvetového podujatia, tešíme sa na Vás aj tento rok!

TRADIČNÉ VERZUS MODERNÉ – medzinárodný workshop pre fotografov

Pod názvom Tradičné verzus moderné sa posledný septembrový víkend uskutočnil medzinárodný workshop fotografov za účasti 16 autorov Košíc, Rzeszowa (Poľsko), Užhorodu (Ukrajina). Podujatie sa nieslo v duchu porovnávania tradičného, či minulého so súčasným, moderným. V rámci trojdňového podujatia mali účastníci možnosť nazrieť do sveta hrnčiarstva a skúsiť si na hrnčiarskom kruhu vytočiť vlastné dielo, oboznámiť sa s technikami tradičných remesiel spracovania kože a drotárstva v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Košiciach. Fotografov oslovili na tomto mieste nielen priestory, činnosť organizácie, ale aj aktuálna výstava Kruhy na vode, ktorá predstavuje výber najlepších dizajnérskych prác inšpirovaných tradičným remeslom.

Sobotňajšie dopoludnie sa účastníci inšpirovali v Múzeu letectva, ale aj v obci Veľká Ida, ktorá ponúkla bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry. Popoludní si fotografi prišli na svoje v Múzeu kinematografie v Medzeve, kde sa podarilo prezidentovi Rudolfovi Schusterovi zozbierať hodnotnú zbierku starých fotoaparátov a kamier. Bez záujmu nezostal ani hámor, ktorý je súčasťou múzea.

Večer patril premietaniu prezentácií z tvorby účastníkov, rozborom fotografií, ale aj prednáške a rozhovorom na tému Cykly a seriály vo fotografii.

Posledný deň mali účastníci možnosť fotografovať v okolí Medzeva, ale aj v meste Košice.

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré bolo organizátorom workshopu, pripravuje z podujatia putovnú výstavu fotografií. Ako prví si ju záujemcovia  budú mať možnosť pozrieť v priestoroch Átria klubu, Zuzkin park 4 v Košiciach v termíne od 4.-18.11.2019.  

Vernisáž výstavy sa uskutoční 7.11.2019 o 16.00.pastedGraphic.png


Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pripravilo pre fotografov z Košického kraja medzinárodný workshop pod názvom TRADIČNÉ VERZUS MODERNÉ v termíne 

27.-29. september 2019 v Košiciach a okolí.

Zámerom medzinárodného workshopu pre fotografov je umeleckým spôsobom zachytiť pohľad na objekty a predmety, ktoré nás obklopujú a sú súčasťou dnešného moderného sveta v porovnaní s vecami, ktoré sa kedysi v minulosti využívali, avšak dnešná doba, ktorá priniesla nové materiály a technológie priviedla tieto veci do zabudnutia. 

Účastníci okrem fotografovania budú mať možnosť vyskúšať si aj tradičnú techniku hrnčiarstva, navštívia Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Košiciach, Dom tradičnej ľudovej kultúry vo Veľkej Ide, Múzeum letectva v Košiciach ako aj Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve. 

Výsledkom workshopu bude putovná výstava fotografií.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Z verejnych zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tanečný dom – Poprázdninová tancovačka

Nasledujúca Poprázdninová tancovačka bude 18.9.2019 vo zvyčajnom čase o 20:00 v osvedčenom Irish Pube na Hlavnej 62. Cieľom našich už tradičných tanečných domov je spojiť tradičnú ľudovú zábavu a výuku tanca pomocou jedinečnej metódy tanečných domov, ktorá je prijatá do zoznamu UNESCO. Na zábave hrá živá kapela, Ľudová hudba Hornád, a tanečné kroky nám ukáže Peter Vajda s partnerkou Kristínou Vajdovou.
Vstupné: 3 €
Tešíme sa na Vás!
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia