Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

V sobotu 30. novembra a v nedeľu 1. decembra 2019, znela metropola Košického kraja hrami a piesňami Betlehemských pastierov. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) organizovalo 30. novembra a 1. decembra 2019 v obci Seňa a Janík XVIII. ročník Medzinárodného stretnutia Betlehemských pastierov.

Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tradícia betlehemských pastierov bola v regióne Údolia Bodvy a Rudohoria stále živá,“ hovorí riaditeľ Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria MA Michal Kupec. V mnohých obciach sú jasličkári, ako ich mnohí nazývajú, aktívni a v čase Vianoc navštevujú domácnosti. Bez tejto tradície si to nevedia predstaviť napríklad obyvatelia Turnianskej Novej Vsi. Jedinečný je aj najstarší anjel z Hosťoviec –pán, ktorý má 90 rokov je v betlehemskej hre anjelom a okrem toho stále vlastnoručne vyrába kačacie pierka, ktoré sa pri vinšovaní používajú.

V sobotu medzinárodné stretnutie odštartovalo o 16:00 bábkovým divadlom a s tvorivou dielňou pre deti v kultúrnom dome, v Seni. Od 17:00 diváci mohli vidieť vystúpenia Betlehemského súboru z Görgyfalva (Rumunsko). Galaprogram sa začínal o 18:00. Program obohatil FS Rozmarín (Seňa), FSK Pristaše (Košice) a FS Gencsapáti (Maďarsko). V galaprograme od 19:00 sa predstavili s koncertom Róbert Lakatos a skupina RÉV z Komárna. Všetci účinkujúci a obecenstvo sa spoločne zabávali na tanečnom dome od 20:00.

V nedeľu 1. decembra 2019 festival pokračoval v malebnej obci Janík, kde sa Betlehemskí pastieri stretli na už 18. ročníku podujatia. Festival odštartoval svätou omšou o 10:30 v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. V kostole po bohoslužbe predviedol svoj program prvý súbor, ktorý bol FS Gencsapáti (Maďarsko). V areály bývalej ZŠ o 15:00 bolo slovo odovzdané miestnym a zahraničným Betlehemským kolektívom. Počas celého festivalu si návštevníci mohli pochutnať na tradičných vianočných jedlách regiónu.

« 1 z 3 »

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KcÚBaR), ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, pripravuje XVIII. ročník Medzinárodného stretnutia Betlehemských pastierov.

Uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt má pre dnešného človeka veľký význam. Preto sa snažíme zoznamovať širokú verejnosť s rôznymi tradičnými remeslami, oživovať zvyky predkov prostredníctvom miestnych a zahraničných aktérov a remeselníkov. K vianočným zvykom vo všetkých krajinách Karpatského oblúka neodmysliteľne patria hry Betlehemských pastierov. Každá obec, každý kraj a národ však majú v hraní betlehemskej scénky svoje originálne a jedinečné prvky. Preto bude zaujímavé sledovať, v čom sa líšia a v čom sú si podobné.

Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tradícia betlehemských pastierov bola v regióne Údolia Bodvy a Rudohoria stále živá.“ uviedol Michal Kupec, riaditeľ Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria.

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov je dvojdňový festival. V sobotu medzinárodné stretnutie odštartuje o 16:00 s programom hlavne pre deti v kultúrnom dome v obci Seňa. Galaprogram o 18:00 odštartuje koncert Lakatos Róbert a RÉV z Komárna a predstavenie FS Rozmarín (Seňa). Predstavia sa Betlehemské súbory z Gencsapáti (Maďarsko), z Košíc (Slovensko), z Györgyfalva (Rumunsko), z Veľkej Idy (Slovensko) a tiež zo Seni (Slovensko). Všetci účinkujúci a obecenstvo sa spoločne zabaví na tanečnom dome od 20:00.

V nedeľu 1. decembra 2019 festival pokračuje v malebnej obci Janík, kde sa Betlehemskí pastieri stretnú na už 18. ročníku podujatia. Festival odštartuje ekumenickou bohoslužbou o 10:30 v rímskokatolíckom kostole. V kostole a na dvore kostola  po bohoslužbe predvedú svoje programy prvé súbory. Pokračuje sa pochodom cez obec až na dejisko samotného festivalu. V areály bývalej ZŠ o 15:00 privíta najmenších Mikuláš. Po tomto je slovo odovzdané miestnym a zahraničným Betlehemským kolektívom. Počas celého festivalu si návštevníci budú môcť pochutnať na tradičných vianočných jedlách regiónu.

Podrobný program:

30.11.2019 (sobota) – Kultúrny dom Seňa

16:00
Remeselné tvorivé dielne – výroba šperkov, výroba zo šúpolia, hrnčiarstvo, plstenie
Bábkové divadlo – Herczeg Mária (Maďarsko)
Betlehemské hry – Nositelia tradícií z Györgyfalva (Rumunsko)
Ochutnávka vianočných jedál regiónu

18:00  Galaprogram
Účinkujú: Róbert Lakatos a skupina RÉV
Folklórna skupina Rozmarín (Seňa)
Folklórny kolektív Pristaše (Košice)
Folklórny súbor Ilosvai (Veľká Ida)
Folklórna skupina z Gencsapáti (Maďarsko)

20:00 Tanečný dom

1.12.2019 (nedeľa) – Kultúrny dom Janík

10:30 Ekumenická bohoslužba
Betlehemské hry – Folklórna skupina z Gencsapáti (Maďarsko), Nositelia tradícií z Györgyfalva (Rumunsko)

15:00 Vystúpenia Betlehemských súborov
z obcí Janík, Rešica, Peder, Turnianska Nová Ves, Hosťovce (Slovensko), Füzér (Maďarsko), Nositelia tradícií z Györgyfalva (Rumunsko)

METODIKA FOLKLÓRU

Cyklus vzdelávacích aktivít

23. NOVEMBER 2019 Divadlo Grand, Estrádna sála

15,00 – 17,00 hod.

Odborný seminár  o choreografickej tvorbe, o tradícií, tradovaní  a súčasnom stave tanečného repertoáru v niektorých obciach východného Slovenska.

Lektorka:
Mgr. Dana Kľučárová, PhD. (etnologička, výskum tanečného folklóru na východnom Slovensku)

O informácie z vlastných  výskumov a s vlastnými skúsenosťami  v tejto oblasti  sa podelia aj zástupcovia z obcí východného Slovenska  Mgr. Vladimír Vnenčák, PhD. (Gemerská Poloma), Jozef Topoľovský s rodinou (Parchovany), Marek Rudňanský (Myslava, Nižný Klatov), Lucia a Martina Jarošíkové (Margecany).

Vstup: voľný

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Akvárium

Tvorbu významného košického výtvarníka a grafika Milana Bandurčina si budú môcť záujemcovia pozrieť od 18. novembra vo Výmenníku Štítová.

Autor svoju tvorbu prezentuje už dlhé roky na rôznych výstavách a súťažiach neprofesionálnej aj profesionálnej výtvarnej tvorby, kde získal viacero ocenení.

Tvorba Milana Bandurčina sa vyznačuje osobitým rukopisom s vnútorným prežívaním sveta prostredníctvom surreálnej symboliky. Do svojich obrazov často ukladá rôzne písomné posolstvá. Je predovšetkým kresliar s vycibrenou technikou, ktorú rozvíja v kresbe tušom, ceruzkou a v grafických technikách ako je mezotinta a suchá ihla. V posledných rokoch prevláda v jeho tvorbe maľba na plátno. Napriek vplyvu počítačových techník, zostáva verný klasickým výtvarným disciplínam.

Vernisáž výstavy pod názvom Akvárium sa uskutoční dňa 18.11. o 17.00 vo Výmenníku Štítová a potrvá do 5.12.

Katalóg

Prechod planéty Merkúr popred slnečný disk 11.11.2019

Pre nepriaznivé počasie sa priame pozorovanie javu nemohlo uskutočniť. Pre záujemcov Hvezdáreň a planetárium Medzev pripravila sledovanie javu cez internet z miest, kde to počasie dovoľovalo. Veríme, že pri nasledujúcich zaujímavých javoch nám bude počasie viac priať, lebo priame pozorovanie oblohy závisí od počasia.


Dňa 11.11.2019 v čase od 13:30 h pracovníci Hvezdárne a planetária pripravia pozorovanie „ Minizatmenia Slnka“ pred kostolom v Medzeve len v prípade priaznivého počasia na pozorovanie. Tento jav sme naposledy pozorovali 9.5.2016 v nádhernom počasí a za veľkého počtu návštevníkov.

Najbližšie bude prechod Merkúra popred Slnko pozorovateľný 13.11.2032.
Viac info: https://noizz.aktuality.sk/news/prechod-merkura-pred-diskom-slnka/658fllt

Pozorovanie pre záujemcov bude zdarma.

Tanečný dom – Decembrová tancovačka

Na poslednom tanečnom dome tohto roku sa naučíme niečo mimo nášho regiónu. Tanec “do vysoka” z Čierneho Balogu nám 18. decembra 2019 o 20:00 ukáže Marek “Špeko” Sabol s partnerkou Júliou Leškaničovou. Na predvianočnej tancovačke im aj nám zahrá Ľudová hudba Rada Kertisa.

Vstup: 3 €

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ocenenie

Národné osvetové centrum pri príležitosti II. ročníka festivalu neprofesionálneho umenia TVOR-BA a Dňa osvetových pracovníkov prvýkrát rozdalo aj ocenenia. Sme nesmierne hrdí na to, že naša kolegyňa Helga Tomondyová je tiež medzi ocenenými a to za dlhoročnú systematickú starostlivosť o rozvoj amatérskej fotografickej tvorby. Ocenenie prevzala na galaprograme festivalu 26. októbra v Bratislave v Divadle Malá scéna STU.

Týždeň vedy a techniky 2019

Dňa 5.11.2019 robil experimenty RNDr. Ivan Tronov z UPJŠ Košice / katedra didaktiky fyziky/, pomáhal nám aj RNDr. Ivan Kimák z Košíc.

50 detí, žiakov 8. a 7. ročníka  ZŠ si všetky experimenty aj sami vyskúšali a pochopili ako veci fungujú.

Dňa 6.11.2019 sme mali 83 návštevníkov zo ZŠ Košice, žiakov 4. ročníka, vyskúšali si experimenty, „zahrali sa“ s Vedeckými hračkami. Podujatie malo medzi účastníkmi pozitívne ohlasy, zapojíme sa aj v roku 2020.

Celkovo sme mali 5 demonštrátorom pokusov a experimentov. Veríme, že sme podnietili záujem žiakov o fyziku, aby ju nebrali ako nepotrebného strašiaka, ale ako vedu, ktorá nás prevádza všade celým životom.


Hvezdáreň a planetárium Medzev sa zapojila do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019, ktorý trvá od 4.11. do 10.11.2019. Veríme, že týmto podujatím prilákame nových návštevníkov.

Program:

4.11.2019 od 10:00 h – Dokument o I. Bellovi, experimenty ku alternatívnym zdrojom energií
5.11.2019 od 10:00 h – Experimenty na tlak vzduchu, prezentácia: Ivan Tronov z UPJŠ Košice
6.11.2019 od 10:00 h – Dokument o I. Bellovi, experimenty ku alternatívnym zdrojom energií
8.11.2019 od 10:00 h – Dokument o I. Bellovi, experimenty ku alternatívnym zdrojom energií

Podujatie robíme v spolupráci s UPJŠ Košice, s CVČ Košice, za pomoc ďakujeme p. Kimákovi
Vstupné: 1 kultúrny poukaz na žiaka /dozor neplatí/, 1 euro na žiaka, študenta a dôchodcov, 1,50 eur na dospelú osobu

METODIKA FOLKLÓRU

Pozývame Vás na stretnutie v rámci vzdelávacích aktivít METODIKA FOLKLÓRU.
26. OKTÓBER 2019, sobota

KASÁRNE/KULTURPARK, Kukučínova 2, Košice, Budova BRAVO, Tanečná sála, III. poschodie

Pripravili sme praktické semináre:

9,00 – 12,00 hod., lektorka MA Zsófi Kupecová (lektorka ľudového tanca, interpretka). Cvičeniami a hrami nás pripraví na interpretáciu ľudového tanca v páre (vodenie partnerky, tanečná komunikácia v páre a pod. ). Prakticky si to overíme v tanci čardáš z obce Bidovce (Abov).

13,00 – 15,30 hod., lektor Mgr. Roman Sorger (režisér, scenárista, lektor, interpret). Objasní javiskovú prácu s pohybom, gestom, prácu s rekvizitou. Prineste si napr. klobúk, palicu, šatku alebo inú rekvizitu, ktorú používate vo vašich programoch, choreografiách.

 

Taktiež si prineste cvičný úbor a obuv.

Vstup na seminár je voľný.

V prípade záujmu nahláste Vašu účasť do stredy 23.10. 2019, aby sme sa vedeli organizačne pripraviť: marianna.svorenova@kcubar.sk ; lenka.hyblarova@kcubar.sk

Vzdelávanie je určené pre vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov aj interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ, pre všetkých záujemcov o túto oblasť.

Tešíme sa na stretnutie!

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.