REC-PLAY 2020

Do prehliadky videotvorby mladých REC-PLAY, ktorá je regionálnou súťažnou prehliadkou amatérskej filmovej tvorby pre Košice a okolie s postupom najlepších snímok na súťaž CINEAMA, je možné  prihlásiť sa do 26.2. 2020. Propozície a prihlášky nájdete na www.nocka.sk  (súťaže).  Viac informácií poskytne Helga Tomondyová, KCUBaR, pracovisko Košice.

ZAHRAJ ŽE MI, ZAHRAJ

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria je organizátorom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.

Termín uzávierky prihlášok: 29.2.2020

Súťaž: 23.3.2020 (pondelok) na mieste: Kasárne KULTURPARK – budova ALFA, Kukučínova 2, Košice

Link k informáciám, propozíciám a elektronickému prihlasovaciemu systému:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/

Výzva na predkladanie nominácií do súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka

Ponúkame možnosť pre Kultúrno-osvetové zariadenie zapojiť sa do súťaže Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky. Termín na predloženie nominácií je do 28. februára 2020.

Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje 1. ročník súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Výzva na predkladanie nominácií bude otvorená do 28. februára 2020.

Zámerom súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka je ocenenie profesionality výkonov kultúrno-osvetových zariadení, podpora skvalitňovania ich činnosti, vytvárania tvorivého konkurenčného prostredia v týchto inštitúciách, ako aj snaha zvýšiť spoločenský status a ohodnotenie kultúrno-osvetovej a vzdelávacej činnosti v oblasti miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry.

Dalšie informácie na: www.culture.gov.sk 

 

METODIKA FOLKLÓRU

Milí priatelia, opäť Vás pozývame na stretnutia v rámci vzdelávacích aktivít METODIKA FOLKLÓRU, obsahovo zamerané na pripravované postupové súťaže v roku 2020.

Celkový rozsah tém je praktickým modelom nielen pri súťažiach, ale aj pre potreby vzdelávania folklórnych kolektívov, pedagógov, interpretov a aj individuálnych záujemcov pri práci s folklórnym materiálom.

Štúdio RTVS Košice – Slovenský rozhlas, Moyzesova 547/7, nahrávacie štúdio č. 1

27. FEBRUÁR 2020, 16,30 – 20,00 hod.

TÉMA

Model prípravy interpreta ľudovej piesne a jeho hudobného sprievodu. Praktické rady, príklady a  odporúčania pri tvorbe sólových výstupov a hudobno-speváckych blokov (nie len) na súťaž hudobného folklóru detí Zahraj že mi, zahraj (celoštátna súťaž Vidiečanova Habovka).
Výklad propozícií a hodnotiacich kritérií súťaže.

LEKTORI

Katarína Kišidayová Dis. art.
Hlasová pedagogička, interpretka, členka poroty.
Mgr. Milan Rendoš
Interpret, hudobný redaktor, člen poroty.

Účasť na seminári je bezplatná.

V prípade Vášho záujmu je nahlasovanie nevyhnutné  do termínu 21.2. 2020.
Kontakt: marianna.svorenova@kcubar.sk; www.kcubar.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bližšie informácie k elektronickému prihlasovaciemu systému na súťaž nájdete na:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/

METODIKA FOLKLÓRU

Milí priatelia, opäť Vás pozývame na stretnutia v rámci vzdelávacích aktivít METODIKA FOLKLÓRU, obsahovo zamerané na pripravované postupové súťaže v roku 2020: Šaffova ostroha, celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Jazykom tanca (predtým Tancuj, tancuj), celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov.

Celkový rozsah tém je praktickým modelom nielen pri súťažiach, ale aj pre potreby vzdelávania folklórnych kolektívov, pedagógov, interpretov a aj individuálnych záujemcov pri práci s folklórnym materiálom.

ILOSVAI DOM, Hlavná 350, Veľká Ida

28. FEBRUÁR 2020, 16:30 – 21:00 hod.

TÉMA: Etnochoreológia, tanečná typológia. Príprava interpretov na sólový tanec, praktická príprava na súťaž Šaffova ostroha, výučba tanca verbunk z Branova (povinná časť  A1 – sólisti muži), práca so záznamom tanca. Návrhy a odporúčania lektora, choreografa a porotcu súťaže.
LEKTOR: doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
Pedagóg ľudového tanca  KTT HTF, VŠMU. Umelecký vedúci a choreograf SĽUK-u.

29. FEBRUÁR 2020, 10:00 – 16:00 hod.

TÉMA: Etnochoreológia, tanečná typológia. Príprava interpretov na párový a sólový tanec, praktická príprava na súťaž Šaffova ostroha, výučba tanca starobapská z Myjavy (povinná časť kat.A1 – sólistky ženy; kat. A2 – páry), práca so záznamom tanca. Návrhy a odporúčania lektorky, choreografky a porotkyne súťaže.
LEKTORKA: Mgr. art. Lenka ŠútorováKonečná, ArtD.
Choreografka a tanečná pedagogička. Centrum tradičnej kultúry v Myjave.

 

Účasť na seminároch je bezplatná.

V mieste realizácie seminárov (Ilosvai dom) je možné zabezpečiť:

  • ubytovanie (piatok/sobota): cena 10€,
  • strava:  (večera/raňajky/obed)cena závisí od počtu prihlásených záujemcov, upresníme.

V prípade Vášho záujmu je nahlasovanie na jednotlivé stretnutia vzhľadom na organizačné zabezpečenie  nevyhnutné a to  do termínu 21.2. 2020.

V informácii uveďte:

  • prihlasujem sa na stretnutie (konkrétny termín a počet osôb),
  • mám záujem o ubytovanie (počet osôb),
  • mám záujem o stravu (večera – počet/ raňajky – počet/ obed – počet).

Kontakt: marianna.svorenova@kcubar.sk; www.kcubar.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bližšie informácie k elektronickému prihlasovaciemu systému na súťaž Šaffova ostroha nájdete na:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/

Bližšie informácie o súťaži Jazykom tanca nájdete na:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/jazykom-tanca/

 

KONZULTÁCIE

Pod názvom KONZULTÁCIE sa dňa 19.2. od 15.30 uskutoční vo Výmenníku na Śtítovej v Košiciach  seminár pre výtvarníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košického kraja VÝTVARNÉ SPEKTRUM (Košická paleta). Výtvarníci budú mať možnosť konzultovať prinesené diela s lektorkou Mgr. art Evou Čarnokou Tkáčikovou. Autori budú taktiež oboznámení s novými propozíciami súťaže.

Informácie k podujatiu poskytne : Mgr. Helga Tomondyová (kontakt : 0915 892 007, helga.tomondyova@kcubar.sk)

Steve Demko – Alpské lyžovanie/ Indočína

V Átrium klube na Terase v Košiciach sa dňa 17.1. konala vernisáž výstavy  fotografií cestovateľa a fotografa Steve Demka. Dvojvýstava INDOČÍNA / ALPSKÉ LYŽOVANIE zaujala nielen fotografov, ale predovšetkým cestovateľov, ktorí radi objavujú nové krajiny, ale aj ľudí a ich spôsob života, ktorý sa často líši od toho nášho. Výstavu otvoril vedúci oddelenia kultúry Mgr. Dominik Béreš a starosta MČ Košice -Západ Mgr. Marcel Vrchota.

Výstava potrvá do 17. februára 2020 a pozrieť si ju môžete počas pracovných dní v čase od 8.00 – 15.00 hod.


Cestovateľ, športovec a fotograf Steve Demko sa so záujemcami podelí prostredníctvom výstavy fotografií o svoje dojmy z cestovania po Indočíne a športových aktivít v Alpách. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 17.1. 2020 v Átrium klube, Zuzkin park 4 v Košiciach.