Rekreácie

29. júna sme sa spoločne naučili, ako treba vyrobiť košík z pedigu! 🙂 Našim lektorom bol Vojtech Rigó.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na Podporu Umenia

Zapojte sa do tohtoročných súťaží v rámci TVT 2020!

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR aj tento rok v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 vyhlasujú VýtvarnúGrafickú súťaž na tému Vedci – superhrdinovia dnešných dní.

Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 2. októbra 2020.

Viac informácii na: https://www.tyzdenvedy.sk/aktuality/zapojte-sa-do-tohtorocnych-sutazi-v-ramci-tvt-2020.html?page_id=14335&preview_type=from_menu

 

Výtvarné spektrum Košického kraja 2020

je postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, do ktorej sa každoročne zapájajú výtvarníci zo všetkých okresov nášho kraja. Ponúka možnosť autorom prezentovať a konfrontovať svoju tvorbu pred širokou verejnosťou, vyhľadávať a rozvíjať  talenty a zároveň zapájať ich do súťažného hnutia v rámci Slovenska. Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum  v Bratislave, realizátorom krajského kola pre Košický kraj je už niekoľko rokov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, ktorého zriaďovateľom je kraj. Do spolupráce sa tento rok zapojilo aj ďalšie župné zariadenie,Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde sa výstava uskutoční. 

Priestory Historickej účelovej budovy na Nám. Maratónu mieru 2, privítajú všetkých záujemcov o výtvarné umenie v termíne od 8. do 30. júla 2020, ktorým ponúknu prehliadku výtvarných diel širokého tematického zamerania, ale aj zastúpenia rôznorodých techník od výtvarníkov z Košického kraja.

Krajskej súťaži predchádzali regionálne kolá, ktoré organizačne zastrešili kultúrno-osvetové zariadenia v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Michalovciach a Kráľovskom Chlmci. 

Do tohoročnej súťaže sa zapojilo 77 autorov s počtom 200 výtvarných diel. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov : Eva Čarnoká, členovia Adrián Bačo a Júlia Zelená, hodnotila práce podľa propozícií, v jednotlivých vekových skupinách od 15-25 rokov a nad 26 rokov, ako aj v kategóriách – maľba, kresba a grafika, plastika a v osobitej  kategórii – insitná maľba. Medzi najmladších autorov patrí 16 ročná autorka z Košíc Janka Homzová, najstarší 85 ročný seniorský výtvarník v tejto súťaži je Július  Plutko z Michaloviec. Po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií odporučila porota vystaviť 97 diel od 68 autorov.  Predsedníčka poroty E. Čarnoká hodnotí tento ročník slovami : „Je potešujúce konštatovať, že tento formát výtvarnej súťaže si našiel svoje opodstatnenie ako na regionálnej, krajskej, tak aj na celoslovenskej úrovni, čoho jasným dôkazom je aj z roka na rok rastúca kvalita prihlásených diel, ako aj záujem nových autorov  zapojiť sa do súťaže. Okrem klasických tém, z ktorých má stále prevahu krajina sa lokálne objavili aj nové témy spracované súčasným výtvarným jazykom. Tak ako po minulé roky, aj tento rok boli rozhodujúcimi kritériami výberu prác na krajskú výstavu a na ocenenie autenticita a originalita práce, osobitosť výtvarného stvárnenia ako aj technické prevedenie či sila výpovede diela. Porota brala do úvahy aj vývoj, osobné napredovanie, či naopak mechanické opakovanie, stagnáciu v dielach prihlásených autorov, ktorí sa súťaže pravidelne zúčastňujú. Veľký dôraz kládla na schopnosť autorov vyjadriť prostredníctvom tvorby svoj vlastný názor, emócie a myšlienky.“ Súčasťou podujatia budú aj rozborové semináre s členmi odbornej poroty určené účastníkom súťaže, ktoré majú napomôcť usmerniť autorov tak, aby vedeli, ktorým smerom  je zaujímavé v budúcnosti sa v ďalšej tvorbe uberať. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov si najúspešnejší autori prevezmú ocenenia za svoju tvorbu.

Porota mala neľahkú úlohu vybrať na výstavu tie najlepšie diela z tak veľkého počtu predložených prác a oceniť tie, ktoré postúpia na 57. ročník celoštátnej  súťaže Výtvarné spektrum do Dubnice nad Váhom, kde ich opätovne čaká hodnotenie, ale  už v konkurencii výtvarných prác z celého Slovenska. 

Priaznivcov výtvarného umenia, ktorí si nenechajú ujsť práce výtvarníkov na výstave Výtvarné spektrum Košického kraja 2020, čaká nielen pestrá nádielka výtvarne zaujímavých diel ale aj hodnotný umelecký zážitok.

www.kcubar.sk
Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Letné aktivity 2020

KCÚBaR aj počas letných prázdnin Vás čaká so zaujímavými aktivitami, a to pre široký okruh záujemcov.

Výtvarné spektrum Košického kraja

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

8.-30. júla 2020,

Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach

Nám. Maratónu mieru 2


Verejné pozorovanie slnka

každý piatok (jún, júl, august) od 15:00-17:00,  len v prípade priaznivého počasia

Mariánske námestie, Medzev


Verejné pozorovanie Mesiaca

26.6. a 24.7. od 20:00-22:00, len v prípade priaznivého počasia

Mariánske námestie, Medzev


Večerné pozorovanie pre verejnosť
Jupiter, Saturn, Mesiac

14.8, 21.8., 28.8. od 20:00-22:00, len v prípade priaznivého počasia

Mariánske námestie, Medzev


Denný detský tábor vo Hvezdárni v Medzeve

18.-21.8, od 8:00-16:00

Hvezdáreň, Medzev


Mládežnícky Fábry tábor

3.-8.8., 8:00 – 16:00

Pamätný Zoltána Fábryho


RE#kreácie

29.6., 16:00

Galéria KcÚBaR, Moldava nad Bodvou


Vászonra fel! No.3.

6.7., 16:00

Galéria KcÚBaR, Moldava nad Bodvou


Denný tábor KcÚBaR

13.-17.7, 8:00-16:00

Veľká Ida – Dom Ilosvai 


Vászonra fel! No.3

17.8., 16:00

Galéria KcÚBaR, Moldava nad Bodvou


Folklórny tábor

24.-28.8, 8:00-16:00

Kasárne/Kultúrpark, Košice

Folklórny park

Miesto: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Termín: 23.júna 2020

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, realizovalo podujatie Folklórny park v rámci projektu Kultúru a vedu do regiónu II. 

Oslovené boli základné školy aj návštevníci Kulturparku. Na podujatí sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ Gemerská, pre ktorých boli pripravené pestré aktivity. Zábavné školičky tanca a spevu s výučbou tancov z obcí Myslava (región Abov) a Rakovec nad Ondavou (región Zemplín) viedli lektori Marianna Svoreňová a Marek Rudňanský. Ukážky hudobného a tanečného  folklóru Abova pripravil DFS Hanička.  Celé podujatie sprevádzala ľudová hudba: Martin Harach (prim), Jakub Hudák (kontrabas), Daniel Falat (akordeón).  Deti sa dozvedeli zaujímavosti z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, prakticky si osvojili niektoré typy tancov, naučili sa spievať do tanca a „rozkázať“ si pred muzikou. Užili si pohybové aj zábavné aktivity s  náradím a s tradičnými  drevenými hračkami. Žiaci boli veľmi aktívni a bezprostrední, stretnutie  bolo veľmi príjemné, zábavné  a veríme že aj poučné. 

Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Na koniec tohto zvláštneho školského roka chceme deti niečim potešiť, zároveň ich niečo nové aj naučiť. Vrámci projektu Kultúru a vedu do regiónu II. máme pripravený Folklórny park so školou tanca (momentálne bezkontaktne), krátkym programom, tvorivými dielňami a zábavnými hrami. Všetko v duchu tradičnej ľudovej kultúry. Dúfam, že nám počasie dopraje, a budeme to vedieť uskutočniť v exteriéri.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

OTVORENÝ folklórny PARK

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria srdečne pozýva všetky deti na DENNÝ LETNÝ TÁBOR s folklórnou tematikou.

Pre deti a mládež vo veku  8 do 14 rokov

  • Miesto: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
  • Termín: 24.8. – 28.8. 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
  • Cena: 50,00€ / 5 dní

dátum prihlásenia do 10. augusta 2020

V cene je zahrnutá strava a občerstvenie, pitný režim, aktívne  vzdelávanie účastníkov  v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pod vedením odborných lektorov, spoznávanie  regiónov Abov a Zemplín, praktické tvorivé dielne (spev, tanec, divadlo, ručné práce, zdobenie krojov a iné), pohybové aktivity a folklórne hry,  premietanie  filmov s folklórnou tematikou, celodenný výlet na Ružín a okolie (preprava spoločným autobusom), stretnutie s nositeľmi ľudovej kultúry a ďalšie zaujímavé  aktivity. 

Kontakt: +421 905  963 313 › marianna.svorenova@kcubar.sk

Mládežnícky Fábry Tábor

Denný tábor organizovaný Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria.

3. – 8. augusta od 8.00 do 16.00

dátum prihlásenia do 27. júla 2020

Letné stretnutie mladej generácie. Súčasťou programu bude napríklad čítanie národnostnej literatúry, školenie na používanie PC programov, získanie praktickej
zručnosti v knihovníctve a v reštaurovaní kníh. Miesto konania: Štós. Cena: 25 eur/ osoba.

KONTAKT: krisztian.zeman@kcubar.sk

Denný tábor KCÚBaR

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria srdečne pozýva všetky deti na DENNÝ LETNÝ TÁBOR!

Pre deti vo veku 7-13 rokov

Miesto: Veľká Ida 350, Ilosvai dom

Termín: 13-17. júl 2020 od 8:00 do 16:00

Cena: 75€/týždeň
Cena zahŕňa stravu 3-krát denne, pitný režim, dopravu, lektorov a interpretov.

Program: tvorivé dielne, maľovanie na plátno, bábkové divadlo, výlet, opekačka, kvíz, zábavné hry atď.

Isté programy sa budú prebiehať v maďarskom jazyku.

Prihlásiť sa môžete tu: www.dennytabor.kcubar.sk
KONTAKT: zsofia.kupecova@kcubar.sk