Rúška od nás

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, zariadenie Košického samosprávneho kraja, reagovalo na výzvu Dobrovoľníckeho centra Košického kraja a zapojilo sa do výroby ochranných rúšok. Zamestnanci kultúrneho centra vyrobili jednorazové rúška z papierových kuchynských utierok s použitím kancelárskych gumičiek a lepidla alebo lepiacej pásky. Využiteľnosť takýchto rúšok je všestranná, okrem zdravotníctva.

Zamestnanci kultúrneho centra okrem toho vo vlastnej réžii šijú opakovane použiteľné bavlnené ochranné rúška. Na výrobu používajú napríklad zvyšky látok, ktoré majú v domácnosti. Začiatkom apríla odovzdali na Odbor kultúry a cestovného ruchu KSK 35 ochranných rúšok, ktoré svojpomocne ušili. Kultúrne centrum k podobnej aktivite vyzvalo aj folklórne kolektívy a jednotlivcov združených v Platforme tradičnej ľudovej kultúry. V prípade, ak majú k dispozícii látky môžu ich poskytnúť krajským dobrovoľníkom alebo Košickému samosprávnemu kraju. Župa vyrába rúška vďaka zamestnancom a klientom v sociálnych zariadeniach aj zamestnancom škôl, ktorí takto využívajú prácu z domu. Na výzvu KCÚBaR už reagoval DFS Hanička, ktorá dodala látku, pôvodne určenú na zhotovenie krojových súčiastok.

Ak aj vy doma šijete alebo budete, a neviete kam je možné rúška odniesť, môžete kontaktovať Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (dckk@dckk.sk , t.č. 905 601 861) a priamo s nimi sa už dohodnete na ďalšom postupe. Po rúška si prídu, stále ich potrebujú.

Veľmi pekne ďakujeme

Informácie k súťažiam v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

Súhrnné informácie k súťažiam v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum pre 2020:

ŠAFFOVA OSTROHA
súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ZRUŠENÁ

JAZYKOM TANCA
súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení

  • Regionálne kolá ZRUŠENÉ
  • Krajské kolo sa bude konať v septembri 2020 v Košiciach (Divadlo GRAND), možnosť prihlásiť sa najneskôr do 15.8.2020 cez elektronický systém Národného osvetového centra, organizátor: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
  • Celoštátne kolo sa bude konať 13. – 15. novembra 2020 vo Zvolene, organizátor: Podpolianske osvetové stredisko

VIDIEČANOVA HABOVKA
súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

  • Regionálne kolá sa posúvajú na jeseň 2020 (október, november 2020), organizátor: jednotlivé osvetové zariadenia Košického kraja
  • Krajské kolo sa bude konať najneskôr do polovice decembra 2020 v Košiciach, organizátor: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
  • Celoštátne kolo sa bude konať 6. – 7. februára 2021 v Habovke, organizátor: Oravské kultúrne stredisko 

Ďalšie informácie môžete nájsť usmerneniach Národného osvetového centra.

Namaľuj svoj svet – Vászonra fel! Online

30. marca v pondelok o 16:00 na našej facebookovej a webovej stránke, aj napriek nepriaznivým okolnostiam  sa uskutočnilo zážitkové maľovanie online s Lenkou Nagyovou.

Keď ste nemali možnosť zúčastniť sa živého vysielania, môžeme Vás potešiť. Ešte stále si viete pozrieť video-návod na našej (aj facebook) stránke.


Tieto farby budete potrebovať

K príprave stačí niekoľko jednoduchých krokov:

Zabezpečte si maliarske potreby (štetec, farby a niečo, na čo viete maľovať: plátno, papier, sololit/ktorý treba natrieť základnou farbou/…necháme to na vašu kreativitu)

Pozrite si video online facebooku v plnom rozlíšení.

OZNÁMENIE – Pokyn predsedu KSK

OZNÁMENIE

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja oznamuje, že v spojitosti s rizikami šírenia koronavírusu COVID-19, sa za účelom ochrany verejného zdravia s účinnosťou od 10. 3.2020 až do odvolania rušia plánované hromadné kultúrne podujatia.

Súčasne sú zatvorené pre verejnosť aj kultúrne organizácie.

Vesmír očami detí

Vyhodnotenie celoslovenskej postupovej súťaže „ Vesmír očami detí XXXV.“ prebehlo 19.3.2020 vo Hvezdárni a planetáriu Medzev. Vernisáž a slávnostné odovzdávanie cien sa v plánovanom termíne neuskutočnilo. Po otvorení škôl dáme mailom vedieť výsledky školám a podľa situácie presunieme slávnostné odovzdávanie cien a dáme víťazom vopred vedieť. Víťazné práce sme zaslali do Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo, keď budú vyhlásení víťazi celoslovenského kola budeme Vás informovať.

Hvezdáreň a planetárium organizuje každoročne výtvarnú postupovú celoslovenskú súťaž: Vesmír očami detí. Víťazi postupujú do SÚH Hurbanovo na celoslovenské kolo. Táto súťaž sa na Slovensku organizuje už 35 rokov. Výstava výtvarných prác bude prístupná verejnosti počas otváracích hodín hvezdárne do júna 2020. Súťaž, tvorivé dielne a vernisáž „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“, ďakujeme. Bez tejto finančnej pomoci by sa nám podujatie nepodarilo v takomto rozsahu realizovať. Tešíme sa na Vás a veríme v úspech v rámci celého Slovenska.

Staň sa požiarnikom XI.

DPO SR každoročne organizuje výtvarnú a literárnu celoslovenskú postupovú súťaž.  Hvezdáreň Medzev v spolupráci s komisiou prevencie Územnej organizácie DPO Košice – okolie organizuje v oboch súťažiach regionálne kolo. Víťazné práce postupujú do Bratislavy na celoslovenské hodnotenie. Výtvarná súťaž má v tomto ročníku tému: Záchrana osôb z vodnej hladiny. Hvezdáreň Medzev organizuje regionálne kolo pod názvom: Staň sa požiarnikom už deviaty rok. Takými podujatiami prispievame k prevencii a výchove detí a mládeže proti vzniku požiarov. Tešíme sa na Vás.

Čo vieš o hviezdach?

Hvezdáreň a planetárium Medzev organizuje regionálne kolo  30. ročníka vedomostnej odbornej astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach?. V prípade potreby zabezpečíme testy aj v maďarskom jazyku.  Prihlásiť sa je potrebné do 11.3.2020. Súťaž je určená pre žiakov ZŠ od 4. ročníka a pre študentov SŠ. Ide o postupovú súťaže, krajské kolo organizuje Hvezdáreň Michalovce v Košiciach, celoslovenské kolo organizujem SÚH Hurbanovo.

Deň Hvezdární a planetárií

Hvezdáreň  a planetárium Medzev sa každoročne zapája do Dňa Hvezdární a planetárií, viac o programe na:

http://www.szaa.org/dpah/list.php.

Program bude rozdelený na 2 časti: prvá časť od 14:00 h do 17:30 h bude prebiehať vo Hvezdárni – program pre širokú verejnosť a rodiny s deťmi, druhá časť od 18:00 bude za kostolom na Mariánskom námestí v Medzeve – priame pozorovanie večernej oblohy len v prípade priaznivého počasia.

Tešíme sa na Vás!