Nositelia tradícií 2018 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018

Názov súťaže: Nositelia tradícií 2018 
Miesto: Zuberec
Termín: 4 – 5. 8. 2018
Zloženie odbornej poroty:

  • Mgr. art. Miroslava Palanová – predsedníčka poroty
  • Mgr. art. František Morong
  • Mgr. Mgr. art. Barbora Morongová, PhD.
  • Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
  • Mgr. Jana Ambrózová, PhD.

Výsledky:

LAUREÁT

FSk Raslavičan, Raslavice – „Take me buľi…

Zlaté pásmo

FSk Raslavičan, Raslavice – „Take me buľi…
FSk Jadlovec, Margecany – „Na mladzenki“
FSk Brezinky, Polomka – „Na Katarínu“
FSk Dolina, Gemerská Poloma – „Jormark“

Strieborné pásmo

FSk Bažalička, Príbelce – „Už sme mi ta dožali“
FSk Kýčer, Turá Lúka – „Drapački na kopaniciach“
FSk Podžiaran, Papradno – „Uherki“

Bronzové pásmo

FSk Šulekovo, Hlohovec – „Svadba“
FSk Jaročan, Jarok – „Svadba – čepeňí ňevesti“
FSk Kriváň, Východná – „Krščenja“