Metamorfózy slova – Hviezdoslavov Kubín

Krajská súťažná prehliadka 64. Hviezdoslavovho Kubína v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel

Názov súťaže: 24. Metamorfózy slova – Hviezdoslavov Kubín
Miesto:
MsKS Michalovce, ZOS Michalovce
Termín: 25.-27.4.2018
Zloženie odbornej poroty:

  • I. kategória: PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD,  Mgr. Jela Timková, PhDr. Miroslava Lauffová
  • II. kategória: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD, MgA.Mgr. Marica Harčariková, Mgr. Mária Kasičová 
  • III. kategória: Mgr. Ľubica Bekéniová, Mgr. Silvia Zubková, PhDr. Eva Jacevičová,
  • DRK a DP: Mgr. Ľubica Bekéniová, MgA.Mgr. Marica Harčariková, Mgr. Mária Kasičová
  • IV. – V. kategória: PhDr. Miron Pukan, PhD, Mgr. Silvia Zubková, Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD, PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD, MgA.Mgr. Marica Harčariková

Výsledky

Do tohto ročníka sa zapojilo 115 jednotlivcov v piatich kategóriách, 3 detské recitačné kolektívy a 1 divadlo poézie v samostatnej kategórii.

1. kategória POÉZIA

Zlaté pásmo:
1. miesto: Veronika Kuglová, ZŠ Bernolákova 16
2. miesto: Šimon Tarjányi, ZŠ Staničná 13, KE
2. miesto: Richard Godina, ZŠ Staničná 13, KE
2. miesto: Sebastián Hanko, ZŠ Komenského 12, SO
3. miesto: Žofia Chladná, ZŠ Paňovce, KE
3. miesto: Šimon Popovič, ZŠ Požiarnická 3, KE
3. miesto: Alexandra Polanová, ZŠ L. Novomeského 2, KE
3. miesto: Juliana Ropoviková, ZŠ Komenského 12, SO

Strieborné pásmo:
Lukáš Bendík,ZUŠ Smižany, SNV
Peter Džupka, ZŠ Park Angelinum 8, KE
Johana Eva Boberová, ZŠ s MŠ F.J. Fugu Vinné, MI
Sára Miklušová, ZŠ Jaklovce, GE
Lukáš Kocák, ZŠ Sečovce, TV
Natália Kočerjaginová, ZŠ Slavošovce, RV
Miriam Nguyen, ZŠ Starozagorská, KE

1. kategória PRÓZA

Zlaté pásmo:
1. miesto: Šarlota Šustová, ZŠ Krosnianska, KE
2. miesto s návrhom na postup:, Sára Štofanová, ZŠ Staničná, KE
2. miesto: Tobias Groma, ZŠ Staničná, KE
2. miesto: Esther Máleková, ZŠ Kalša, KE
3. miesto: Veronika Počatková, SZŠ Dneperská, K

Strieborné pásmo:
Sofia Andresová, ZŠ Skároš, KE
Dušan Vasilík, ZŠ M. Lechkého, KE
Mária Pavlovčíková, ZŠ s MŠ F.J. Fugu Vinné, MI
Tomáš Damian Šoltész, ZŠ akademika J. Hronca, RV

Bronzové pásmo:
Adam Baloga, ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy, SNV
Zuzana Szattlerová, ZŠ Bruselská, KE
Sára Semanová, ZŠ Komenského 12, SO
Jakub Čarnický, ZŠ s MŠ Nálepkovo, GE
Patrik Kulín, ZŠ M.R. Štefánika, TV

2. kategória POÉZIA

Zlaté pásmo:
1. miesto: Šimon Širilla, ZŠ O. Kožucha, SNV
2. miesto s odporúčaním: Jakub Ološtiak, ZŠ Staničná 13, KE
2. miesto s odporúčaním: Klárka Kováčová, ZŠ Komenského 12, SO
3. miesto: Sarah Viktória Vašková, ZŠ Staničná 13, KE
3. miesto: Oskar Vizi, ZŠ Krosnianska 4, KE
3.miesto:  Peter Dutko, ZŠ Ľ. Fullu, KE
3.miesto: Tereza Trcková, ZŠ Kežmarská 28, KE

Strieborné pásmo:
Viliam Ferko, ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, KE
David Polan, ZŠ L. Novomeského, KE
Boris Andrišov, ZŠ T.J. Moussona, MI

Bronzové pásmo:
Erik Seman, ZŠ Malá Ida, KE
Lea Cinová, ZŠ s MŠ Prakovce, GE
Peter Toth, ZŠ M.R. Štefánika, TV
Ivana Leštachová, ZŠ akadem. J.Hronca, RV

2. kategória PRÓZA

Zlaté pásmo:
1. miesto: Adela Leibiczerová, ZŠ O. Kožucha, SNV
2. miesto s odporúčaním: Boris Lacko, ZŠ M. Lehkého, KE
3. miesto: Lucia Pyskajová, ZŠ P. Horova, MI
3. miesto: Ema Holomaňová, ZŠ Kežmarská, KE

Strieborné pásmo:
Petra Hirková, ZŠ Československej armády, Moldava nad Bodvou, KE
Natália Poliačiková, ZŠ Krosnianska, KE
Petra Rečičárová, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, KE

Bronzovné pásmo:
Tamara Daduľáková, ZŠ Malá Ida, KE
Patrik Mosnáček, ZŠ Gemerská, KE
Karolína Hreňová, ZS Komenského 6, SO
Marek Matúš Fedor, ZŠ Jaklovce, GE
Kristína Šrámková, ZŠ M. R. Štefánika, TV
Viktória Chrenková, Gymnázium Dobšiná, RV

3. kategória POÉZIA

Zlaté pásmo:
1.miesto: Adam Kubiš, ZŠ Staničná 13, KE
2.miesto: Annamária Fitzová, ZŠ Kežmarská, KE
3.miesto: Miriama Halčišáková, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, KE
3.miesto: Alžbeta Klimentová, ZŠ L. Novomeského, KE

Strieborné pásmo:
Ján Leibiczer, ZŠ O. Kožucha, SNV
Slavomír Baník, Gymnázium Alejova 1, KE
Simona Jacková, ZŠ Krosnianska , KE
Karin Petruňová, ZŠ J. Švermu, MI
Daniel Šenkovič, ZŠ Jaklovce, GE

Bronzové pásmo:
Miroslava Sviatková, ZŠ Malá Ida, KE
Petra Gaľová, ZŠ Bruselská, KE
Kristína Kicová, ZŠ Komenského 12, SO
Johanna Lorincová, ZŠ M. R. Štefánika, TV
Jonas Benedikty, ZŠ Pionierov 1, RV

3. kategória PRÓZA

Zlaté pásmo:
1. miesto: Adam Trcka, ZŠ Kežmarská, KE
2. miesto: Gabriel Kuriľak, ZŠ J. Švermu, MI
3. miesto: Lila Belková, ZŠ Staničná, KE
3. miesto: Maroš Kováč, ZŠ Janigova, KE
3. miesto: Martin Kliment, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, KE

Strieborné pásmo:
Petra Olejníková, ZŠ Spišský Hrušov, SNV
Marietta Mareková, ZUŠ Smižany, SNV
Liliana Kočišová, ZŠ Malá Ida, KE
Richard Šeleman, ZŠ Komenského 12, SO

Bronzové pásmo:
Sara Domonkošová, ZŠ Ľ. Fullu, KE
Laura Rejdovjanová, Gymnázium Gelnica, GE
Sophia Gazdičová, ZŠ M. R. Štefánika, TV
Veronika Tomášiková, Gymnázium P.J. Šafárika, RV

Detské recitačné kolektívy 

Zlaté pásmo:
1.miesto: Kompromis, ZUŠ Bernolákova
2.miesto s návrhom na postup: Stúdio 12 + 20, ZUŠ SNV
2.miesto Rukavička, ZŠ J. Bilčíkovej Budkovce

Divadlá poézie:

Zlaté pásmo:
2.miesto: Delfíni, SOSŠ Bukovecká, SNV

4. kategória PRÓZA

Zlaté pásmo:
1.miesto: Adam Benko, Gymnázium Opatovská cesta, KE
2.miesto s návrhom na postup: Šimon Čižmár, GPH, MI
2.miesto: Ondrej Rusnák, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, KE
2.miesto: Dominika Nguyen, Gymnázium Poštová, KE
3.miesto: Natália Hamadejová, Gymnázium Trebišovská, KE
3.miesto: Eva Sitárová, ZUŠ Bernolákova, KE
3.miesto: Adam Kubala, Gymnázium Javorová, SNV
3.miesto: Zuzana Šmilňáková, Gymnázium sv. Edity Steinovej, KE

Strieborné pásmo:
Viktória Staňová, Gymnázium SNV
Štefan Puci, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, TV
Ivona Vislocká, Gymnázium sv. Edity Steinovej, KE
Silvia Berecká, Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, KE

4. kategória POÉZIA:

Zlaté pásmo:
1.miesto: Alfréd Tóth, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, KE
2.miesto: Michal Fecko, Gymnázium sv. Edity Steinovej, KE
2.miesto: Oliver Hasaj, Gymnázium sv. Edity Steinovej, KE
3.miesto: Soňa Pasuľková, GPH, MI
3.miesto: Dáša Belková, Gymnázium Poštová 9, KE
3.miesto: Denis Dzurňák, Gymnázium Javorová 16, SNV

Strieborné pásmo:
Marianna Kušnierová, Gymnázium Park mládeže, KE
Dávid Meňhert, SPŠ Stavebná a geodetická, KE
Tomas Paul Mansbridge, Gymnázium Opatovská cesta, KE
Lukáš Prášil, SSOŠE Tercium Palackého, KE

Bronzové pásmo:
Lucia Urbančíková, Gymnázium P.J. Šafárika, RV
Sofia Laczková, Gimnázium Kráľovský Chlmec, TV
Viktória Fáberová, ZUŠ Bernolákova, KE

5. kategória POÉZIA:

Zlaté pásmo:
1.miesto: Lukáš Frankovič, Turčianska 16, SNV

Strieborné pásmo:
Martina Ogurčáková, SNV

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov na celoštátnej súťažnej prehliadke HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

Názov celoštátnej súťaže:
Charakteristika: celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí
Miesto: Habovka
Termín: 16 – 17. 6. 2018, Habovka

Výsledky

I. kategória 

Zlaté pásmo: Šarlota Šustová,  Košice
Bronzové pásmo: Veronika Kuglová, Košice

II.kategória

Zlaté pásmo: Adela Leibiczerová, Spišská Nová Ves
Strieborné pásmo: Šimon Širilla, Spišská Nová Ves

III. kategória

Bronzové pásmo: Adam Kubiš,  Košice

IV. kategória

Zlaté pásmo a Čestné uznanie: Alfréd Tóth, Košice
Bronzové pásmo: Adam Benko, Košice

V. kategória 

Strieborné pásmo a 3. miesto: Lukáš Frankovič, Spišská Nová Ves

Výsledky v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých 64. Hviezdoslavov Kubín , 19. – 23. 6. 2018 Dolný Kubín

Bronzové pásmo:
Detský divadelný súbor Kompromis pri Základnej umeleckej škole, Košice, Bernolákova 26
Ivan Drač: Krídla
Scenár a réžia: Miroslava Lauffová