Polatorická jar

Krajská súťaž detských divadiel v maďarskom jazyku

Názov súťaže: XIII. Polatorická jar – Festival detských divadiel
Charakteristika: Krajská prehliadka detských divadelných súborov v maďarskom jazyku
Miesto: Malý Horeš
Termín: 03.05.2019
Zloženie odbornej poroty:Hilda Nádasdi, Mariann Pekárovics, Ida Szabó, Péter Püspöki a Fedor Vojtech.

Výsledky

zoznam postupujúcich na celoštátne kolo Podunajská jar 2019

1. Divadelný súbor „Mustármag“– Základná škola – Malý Horeš
2. Divadelný súbor „Varázskerék“ – Špeciálna základná škola – Kráľovský Chlmec
3. „Gyöngyöcske“ – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Biel
4. Divadelný súbor „Hajnalka“– Základná škola Jánosa Érdelyiho – Veľké Kapušany

Ocenenia kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: 44. Podunajská jar – celoštátna súťaž detských divadelných súborov
Charakteristika: Celoštátna prehliadka detských divadelných súborov v maďarskom jazyku
Miesto: Mestské kultúrne stredisko – Dunajská Streda
Termín: 28.05.- 31.05.2019

Výsledky:

Kategória – Bábkari

Strieborné pásmo – Divadelný súbor „Mustármag“ Základná škola – Malý Horeš

Kategória – Činohra

Strieborné pásmo – „Gyöngyöcske“ Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Biel

Kategória – Divadelníci

Zlaté pásmo – Divadelný súbor „Varázskerék“ Špeciálna základná škola Kráľovský Chlmec
Bronzové pásmo – Divadelný súbor „Hajnalka“ Základná škola J. Érdelyiho, Veľké Kapušany

Mimoriadna cena poroty – Divadelný súbor „Varázskerék“ Špeciálna základná škola Kráľovský Chlmec