Divadelný Trebišov

Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja

Názov súťaže: XXI. Divadelný Trebišov
Charakteristika: Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja s postupom na 2 celoslovenské súťaže.
Miesto: Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v Trebišove 
Termín: 19. – 20. apríla 2018
Zloženie odbornej poroty:

  • Mgr. art. Michal Jasaň, predseda
  • Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.
  • Mgr.art. Michaela Piesyk


Výsledky

 

Zlaté pásmo:

1. miesto s postupom na Belopotockého Mikuláš 2018 v kategórii divadla dospelých
Divadlo „G” Trebišov, Georges Feydeau: Tak sa na mňa prilepila

Strieborné pásmo:

DS Janka Borodáča Plechotice, Martin Kukučín: Rysavá jalovica

Bronzové pásmo:

Divadlo Milénium Košice, Vladimír Renčín Lysistrata
DS J. G. Tajovského Jaklovce, Vladimír Mores: Predposledný súd,
Divadlo pri fontáne Michalovce, Katarína Varechová: Koniec Štátnej cesty

Zlaté pásmo s postupom na FEDIM 2018 v kategórii divadla mladých:

DS Amfiteatro pri CVČ v Trebišove

Špeciálne ceny:

Mužský herecký výkon – Jozef Džugan za postavu Adama Krta v inscenácii Martina Kukučína Rysavá jalovica
Ženský herecký výkon – Daniela Suchožová za postavu dievčaťa v inscenácii Vasilija Sigareva Vĺčik

 Belopotockého Mikuláš 2018 

 BRONZOVÉ PÁSMO: Divadlo „G” Trebišov

FEDIM 2018 v kategórii divadla mladých:

BRONZOVÉ PÁSMO: DS Amfiteatro pri CVČ v Trebišove