Zamestnanci

KULTÚRNE CENTRUM ÚDOLIA BODVY A RUDOHORIA,
MOLDAVA NAD BODVOU 045 01, Hlavná 52

Clipboard01

Ďalšie pracoviská kultúrneho centra:

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM, Medzev 044 25, Štóska 174
PRACOVISKO KOŠICE 040 01, Hrnčiarska 9

Riaditeľ: MA Michal Kupec
Moldava nad Bodvou, Hlavná 52
Tel/fax: 055/6714592, Mob.: +421 917 529 349
riaditel@kcubar.sk

Úsek vedenia sekretariátu a ekonomiky
Moldava nad Bodvou, Hlavná 52
Zástupca riaditeľa: Katarína Bartóková
Tel.: 055/6714590, Mob.: +421 917 529 347
katarina.bartokova@kcubar.sk

Ekonómka: Ing. Andrea Kuzma
Tel.: 055/6714590, Mob.: +421 917 529 347
andrea.kuzma@kcubar.sk

Úsek astronómie a kultúrno-osvetovej činnosti:
Medzev: 055/4663675, Mob.: +421 917 178 276
Bc. Oľga Ballaschová: olga.ballaschova@kcubar.sk
Tomáš Čabala: tomas.cabala@kcubar.sk
Ing. Krisztián Zeman: krisztian.zeman@kcubar.sk

Úsek tradičnej ľudovej kultúry a záujmovo-umeleckej činnosti:
Moldava nad Bodvou: 055/6714578, +421 917 529 347
MA Zsófia Kupecová: zsofia.kupecova@kcubar.sk
Mgr. Marianna Svoreňová: marianna.svorenova@kcubar.sk

Košice: 055/4607035, +421915892007,
Mgr. Zsuzsanna Cehelská: zsuzsanna.cehelska@kcubar.sk
Ing. Lenka Hyblárová: lenka.hyblarova@kcubar.sk

Úsek tvorivých umeleckých aktivít a výstavnej činnosti:
Moldava nad Bodvou: 055/6714578, +421 917 529 347
Mikuláš Szabó:  mikulas.szabo@kcubar.sk

Košice: 055/4607035, +421915892007
Mgr. Helga Tomondyová: helga.tomondyova@kcubar.sk

Organizačná štruktúra