Polatorická jar

Krajská súťažná prehliadka detských divadelných a bábkarských súborov v maďarskom jazyku

Názov súťaže: XII. Polatorická jar
Miesto: 
Mestské kultúrne stredisko – Kráľovský Chlmec
Termín: 3.5.2018
Zloženie odbornej poroty: 

  • Regős János, režisér – predseda poroty
  • Ádám Badin, režisér
  • Hildegárd Nádasdi, vedúca divadelného súboru
  • Marianna Pekárovics, vedúca súboru
  • László Huszár, hlavný organizátor celoštátneho festivalu

Výsledky

Krajskej súťaže sa zúčastnilo 8 kolektívov, z ktorých do celoštátneho kola postúpili 3 kolektívy bez určenia poradia.

  • Detský bábkový súbor „Mustármag“  zo ZŠ Malý Horeš 
  • Detský divadelný súbor „Varázskerék“ zo špeciálnej ZŠ Kráľovský Chlmec
  • Detský divadelný súbor „Hajnalka“ zo ZŠ Veľké Kapušany

Ocenenia kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: 43. Podunajská jar – 43. Duna Menti Tavasz
Charakteristika: celoštátna súťažná prehliadka detských divadelných a bábkarských súborov v maďarskom jazyku
Miesto: Dunajská Streda

Diamantové  pásmo a zvláštna cena detskej poroty:

Detský bábkový súbor Mustármag – ZŠ Malý Horeš

Strieborné pásmo:

Detský divadelný súbor Varázskerék – Špeciálna ZŠ Kráľovský Chlmec

Bronzové pásmo:

Detský divadelný súbor Hajnalka – ZŠ Jánosa Erdélyiho Veľké Kapušany