Metamorfózy slova

krajská súťaž v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel a poézie

Názov súťaže: Metamorfózy slova
Charakteristika: 65.Hviezdoslavov Kubín v rámci 25. ročníka Metamorfóz slova – krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, DRK a DP
Miesto konania: MsKS Michalovce a Galéria ZOS Michalovce
Dátum konania: 25.04. – 26.04. 2019 a 29.04.2019
Zloženie odbornej poroty :
Súťaž recitátorov  I. – III. kategórie:
I. kategória

predsedníčka:       PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD
členky:                  Mgr. Jela Timková, Mgr. Erika Kuriľaková

II. kategória

Predseda:             Ján Petrík
členky:                  PhDr. Miroslava Lauffová, Mgr. Mária Kasičová 

III. kategória

predseda:             Mgr. Ľubica Bekéniová
členky:                  PhDr. Eva Jacevičová, Mgr. Silvia Zubková 

DRK a DP (detské recitačné kolektívy a divadlá poézie)

predsedníčka:       Mgr. Ľubica Bekéniová
členky:                 PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD, Mgr. Mária Kasičová

IV. – V. kategória 

predsedníčka:       PhDr. Miron Pukan, PhD
členovia:              Mgr. Silvia Zubková, Mgr. Ľubica Bekéniová, Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., Mgr. Nina Kollárová

Výsledky

1. kategória POÉZIA

1. miesto:  Darja Mačingová – ZŠ Malá Ida
2. miesto:  Martin Petruščák- ZUŠ Spišská Nová Ves
3. miesto:  Barbora Sitárová- ZŠ Staničná KE

Čestné uznanie:
Daniela Vasilková – ZŠ Sečovce
Alexandra Polanová – ZŠ L.Novomeského, KE
Alžbeta Lažová – ZŠ M.Lechkého, KE
Dominika Čigášová – ZŠ sv.Cyrila a Metoda, KE
Martin Janoško – ZŠ Staničná, KE

1. kategória PRÓZA

1. miesto : Lýdia Mikušáková – ZŠ M. Lechkého, KE
2. miesto : Šarlota Šustová – ZŠ Krosnianska, KE    – s návrhom na postup do celoštátneho kola
2. miesto : Tobias Groma – ZŠ Staničná, KE
3. miesto : Adam Baloga – ZŠ sv .J.Krstiteľa –SNV
3. miesto : Esther Máleková – ZŠ s MŠ Kalša
3. miesto : Veronika Gburiková – ZŠ sv.Cyrila a Metoda , KE

2. kategória POÉZIA

1. miesto : Dávid Polan – Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, KE
2. miesto : Veronika Kuglová – ZŠ Bernolákova,  KE
2. miesto : Šimon Tarjányi – ZŠ Staničná, KE
3. miesto : Miriam Nguyen – Súkromná spojená škola, KE
3. miesto : Oskar Vizi – ZŠ Krosnianska, KE  

Čestné uznanie:
Paula Šoltísová – ZŠ Smižany
Martina Klobošičová –Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, KE

2. kategória PRÓZA

1. miesto : Adela Liebiczerová – ZŠ Ing. O.Kožucha,  SNV
2. miesto : Zuzana Szattlerová – ZŠ s MŠ Budimír
2. miesto : Daniel Nagy – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, KE
3. miesto : Sára Štofanová – ZŠ Staničná, KE
3. miesto : Carlota Sofia da Cruz – ZŠ Ing. O.Kožucha,  SNV 

Čestné uznanie:
Tomáš Talarovič – ZŠ s MŠ sv.Košických mučeníkov, KE

3. kategória POÉZIA

1. miesto : Branislav Lacko  – ZŠ M.Lechkého, KE
2. miesto : Csilla Üvegesová – ZŠ Turňa nad Bodvou
2. miesto : Alžbeta Klimentová – ZŠ L.Novomeského, KE
3. miesto : Klárka Kováčová – ZŠ Komenského 12, SO
3. miesto : Tomáš Figura – ZŠ s MŠ sv. M. Križina, KE
3. miesto : Peter Ondrik – ZŠ T.J. Moussona, MI 

3. kategória PRÓZA

1. miesto : Arian Tahzib . ZŠ sv.Cyrila a Metoda, KE
2. miesto : Gabriel Kuriľak – ZŠ J.Švermu, MI
2. miesto : Adam Kubiš – ZŠ Staničná, KE
2. miesto : Lila Belková – ZŠ Staničná, KE
3. miesto : Filip Tomaščík – ZUŠ Spišská Nová Ves
3. miesto : Petra Hirková – ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou
3. miesto : Miroslava Sviatková – ZŠ Malá Ida
3. miesto : Karolína Hreňová – ZŠ Komenského 6, SO
3. miesto : Adam Trcka – ZŠ Kežmarská , KE

Detské recitačné kolektívy 

1.miesto – Detský recitačný súbor Regetka – ZŠ Ruskov , KE-okolie

Divadlá poézie:

2.miesto a postup do celoštátneho kola –  Divadelný Močenok
Teatro Lýra Cassoviensis / Konzervatórium Timonova, Košice/
Mgr. Nina Kollárová    

4. kategória POÉZIA:

1.miesto: Filip Pavúk, Konzervatórium Timonova, KE
2.miesto s návrhom na postup: Dominika Nguyen, Gymnázium Poštová, KE
2.miesto: Adam Benko, Gymnázium Opatovská, KE
3.miesto: Oliver Hasaj, Gymnázium sv. Edity Steinovej, KE
3.miesto: Dáša Belková, Gymnázium Poštová , KE

Cena poroty za dramaturgiu: Annamária Fitzová: Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, KE 

4. kategória PRÓZA

1.miesto: Michal Grešš,  ZUŠ Bernoláková, KE
2.miesto s návrhom na postup: Viktória Staňová, Gymnázium Školská SNV
2.miesto: Marcel Koreň , Hotelová akadémia, SNV
2.miesto: Sebastián Bartko, Konzervatórium Timonova, KE
2.miesto: Noemi Fedorjaková, Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, KE
3.miesto: Eva Sitárová, ZUŠ Bernolákova, KE
3.miesto: Silvia Berecká, , Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, KE

Diplom za invenčný interpretačný prístup – Marianna Kušnierová 

5. kategória POÉZIA:

1.miesto: Alfréd Tóth – Katolícka SPgŠ sv. Cyrila a Metoda, KE

5. kategória PRÓZA:

3. miesto : Gréta Lőrinczová- Gymnázium P. J. Šafárika, RV

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov: Hviezdoslavov Kubín 2019 
Charakteristika: 65. ročník  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
Miesto: Dolný Kubín
Termín: 21.6.2019

Výsledky:

I.kategória

Zlaté pásmo
Lýdia Mikušáková, Košice

Strieborné pásmo
Darja Mačingová, Malá Ida

II.kategória

Zlaté pásmo
Adela Leibiczerová, Spišská Nová Ves

Strieborné pásmo
David Polan, Košice

III.kategória

Strieborné pásmo
Arian Tahzib, Košice

Bronzové pásmo
Branislav Lacko, Košice

IV. kategória umeleckého prednesu poézie

Zlaté pásmo
1. miesto: Alfréd Tóth, Košice
Alfréd Tóth – Michal Tallo: Vypaľovačka
Pedagogička: Mgr. Eva Grohová

Čestné uznanie: Filip Pavuk, Košice
Keneth Rexroth: Nezabiješ, prel. Ján Buzássy a Zuzana Bothová
Pedagogička: Mgr. Marta Vilhanová

Kategória : Recitačné kolektívy a divadlá poézie detí

Bronzové pásmo
Regetka pri Základnej škole, Ruskov
Daniel Hevier: Veľké myšlienky malého človeka
Réžia: Valéria Sinčáková