Vesmír očami detí

Názov súťaže:  Vesmír očami detí XXXV.
Charakteristika:  XXXV. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže
Miesto:  Hvezdáreň a planetárium Medzev
Termín: 19.3.2020 regionálne kolo okresy: Košice I. až IV. a Košice – okolie

Zloženie odbornej poroty: predseda E. Chmurová, členovia: Čabala, Ballaschová

Výsledky

Kategória 1 /MŠ/

1.kat.: 1. miesto Hanka Juhásová – MŠ Rudník

1. kat.: 2. miesto Klaudia Kočíková – MŠ Mokrance

1. kat.: 3. miesto Marek Tóth – MŠ Medzev

1. kat.: 4. miesto Liliána Kőrösi – MŠ Severná Moldava nad Bodvou

1. kat.: 5. miesto Michaela Petrášová – MŠ Rudník

Kategória 2 /0.-4. ročník ZŠ/

2. kat.: 1. miesto Gréta Hirková – ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou

2. kat.: 2. miesto Lenka Demková – CVČ CVRČEK Moldava nad Bodvou

2. kat.: 3 miesto Daniela Široká – ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou

2. kat.: 4. miesto Sára Hiľovská – ZŠ s MŠ Poproč

2. kat.: 5. miesto Marek Krága – ZŠ s VJM Turňa nad Bodvou

Kategória 3 /5.-9. ročník ZŠ/

3. kat.: 1. miesto Alexandra Mandryková – ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou

3. kat.: 2. miesto Gréta Orosová – ZŠ Severná Moldava nad Bodvou

3. kat.: 3. miesto Ladislav Dunka – ZŠ s VJM Turňa nad Bodvou

3. kat.: 4. miesto Boglárka Pallai – ZŠ ČSA 15, Moldava nad Bodvou

3. kat.: 5. miesto Alexander Csemer – ZŠ s VJM Turňa nad Bodvou

Kategória 4 /1.-4. ročník ZUŠ/

4. kat.: 1. miesto Stelka Grácová – ZUŠ Medzev

4. kat.: 2. miesto Tímea Pelegrínová – ZUŠ Moldava nad Bodvou

4. kat.: 3. miesto Róbert Markovič – ZUŠ Kováčska Košice

4. kat.: 4. miesto Martina Orolová – ZUŠ Kováčska Košice

4. kat.: 5. miesto Viktória Váleková – ZUŠ Medzev

Kategória 5 /5.-8. ročník ZUŠ/

5. kat.: 1. miesto Bianka Santovjáková  – ZUŠ Kováčska Košice

5. kat.: 2. miesto Patrik Graban – ZUŠ Kováčska Košice

5. kat.: 3. miesto Zita Bartková – ZUŠ Moldava nad Bodvou

5. kat.: 4. miesto Lucia Ploščicová – ZUŠ Kováčska Košice

5. kat.: 5. miesto Michaela Čoltková – ZUŠ Medzev

Výsledky celoslovenskej súťaže  Vesmír očami detí 

Organizátor :  SÚH Hurbanovo /oceňuje sa 15 detí z každej vekovej kategórie bez určenia poradia/: 

1.kategória

Saška Kandupová – MŠ Zemplínska Široká, okres Michalovce

2. kategória 

Nikola Gramátová – ZŠ Trebišov

Aleš Žofčák – ZŠ Michalovce

4.kategória 

Leonard Gore, Súkromná umelecká škola Michaľany, okres Trebišov

Dorota  Gurová, ZUŠ Trebišov

5. kategória 

Zita Bartková – ZUŠ Moldava nad Bodvou, Košice-okolie

Lucia Ploščicová – ZUŠ Kováčska 43, Košice