Festivaly v Košickom kraji v roku 2020

Vybrané folklórne podujatia v Košickom samosprávnom kraji v roku 2020 [odkaz]

Podujatia tradičnej ľudovej kultúry organizované kultúrno-osvetovými zariadeniami Košického samosprávneho kraja v roku 2020

1.2.2020                 Fašiangový festival a Krojový ples ➤ Seňa

22.2.2020              Fašiangy ➤ Trebišov

29.2.2020             Ty vodičko čista – Prehliadka predveľkonočných a veľkonočných zvykov ➤ Slovinky

5.4.2020               Víno a kraslice ➤ Trebišov – online prezentácia a súťaž o najkrajšiu kraslicu

25.6. 2020            Šlabikár remesiel ➤ Trebišov  – online prezentácia remesiel

6-11.7.2020          Stratené dedičstvo – hudobný tábor ➤ Krásnohorská Dlhá Lúka

6.-10.7.2020         Detský remeselnícky tábor I. ➤ Rožňava

6.- 10.7.2020        Denný letný remeselný  tábor ZOSKÁČIK, 8. ročník ➤ Michalovce a okolie

12.7.2020              SZIRÉN – Festival národnosti ➤ Ptrukša

12.7.2020              Folklórne slávnosti Brezina a vareňe zameški ➤ Brezina

august 2020         Vôňa agátu ➤ Malý Horeš

3.-7.8.2020           Detský remeselnícky tábor II. ➤ Rožňava

7.-8.8.2020           61. Zemplínske slávnosti ➤ Michalovce

15.8.2020              Dožinky ➤ Trebišov   

17.-21.8.2020       Po gemersky hráme, aj si zaspievame – Muzikantský tábor ➤ Vyšná Slaná

20.-22.8.2020     Gemerský folklórny festival Rejdová 2020 ➤ Rejdová

23.8.2020             Poddargovské slávnosti a vareňe šlivkovoho ľekvaru ➤ Dargov

23.8.2020             47. Podhoroďské slávnosti ➤ Podhoroď

30.8.2020             XIX. Medzibodrožský folklórny festival ➤ Veľký Horeš

5.9.2020               V. Mulatos Romale ➤ Kráľovský Chlmec

6.9.2020               Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria ➤ Štós

11.-13.9.2020       Paličkovanie, csipkeverés, koronki – Medzinárodný festival paličkovanej čipky ➤ Rožňava

19.9.2020             Deň sliviek ➤ Malé Trakany

26.9.2020             XVIII. Tokajský festival ➤ Borša

jeseň 2020            Zahraj že mi, zahraj – Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí ➤ Košice   

jeseň 2020           Jazykom tanca – Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov ➤ Košice

jeseň 2020            Dargovská ruža – 50. ročník regionálnej prehliadky v speve ľudových piesní ➤ Svinica

jeseň 2020           Spišské folklórne slávnosti – Folklórny festival s prezentáciou remesla a gastronómie ➤ Spišský salaš, Spišské Podhradie

jeseň 2020           Abovské folklórne slávnosti ➤ Rozhanovce

4.10.2020             Jarný vietor vody vzdúva ➤ Malý Horeš

20.11.2020           šicKE-košicKE (Stretnutie priateľov folklóru) ➤ Košice

23.-28.11.2020    Rok na Gemeri – Zimný festival zvykov a obyčají Gemera ➤ Rožňava

24.10.2020           X. Svätomartinský festival ➤ Veľké Trakany

28.11.2020            Co stare pametaju,mlade utrimuju ➤ Košická Polianka

5-6. 12.2020         Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov ➤ Košice, Janík, Turnianska

Nová Ves

6.12.2020              Vianočný koncert ➤ Ruskov

12.12.2020             Z ďaleka my ideme – Prehliadka predvianočných a vianočných zvykov ➤ Spišské Tomášovce

13.12.2020             Vianoce v múzeu ➤ Trebišov

13.12.2020             Vianoce s heligónkou ➤ Michalovce

Zmena programu vyhradená