Festivaly v Košickom kraji v roku 2020

Vybrané folklórne podujatia v Košickom samosprávnom kraji v roku 2020 [odkaz]

Podujatia tradičnej ľudovej kultúry organizované kultúrno-osvetovými zariadeniami Košického samosprávneho kraja v roku 2020

1.2.2020                 Fašiangový festival a Krojový ples ➤ Seňa

22.2.2020              Fašiangy ➤ Trebišov

29.2.2020             Ty vodičko čista – Prehliadka predveľkonočných a veľkonočných zvykov ➤ Slovinky

29.3.2020             Šaffova ostroha – krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ➤ Bidovce

5.4.2020               Víno a kraslice ➤ Trebišov

2.5.2020               Tokaj v Európe-Dedovizeň, festival Slovákov žijúcich v zahraničí ➤ Slovenské Nové Mesto

2.5.2020               Zemplínska heligónka, 7. ročník ➤ Michalovce

3.5.2020               Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí ➤ Košice     

15-16.5.2020        Vôňa agátu ➤ Malý Horeš

17.5.2020             Dargovská ruža – 50. ročník regionálnej prehliadky v speve ľudových piesní ➤ Svinica

6.6.2020               V. Mulatos Romale ➤ Kráľovský Chlmec

13.-14.6.2020       Abovské folklórne slávnosti ➤ Rozhanovce

20.6.2020             Jánske ohne nad Šíravou ➤ Vinianske jazero

21.6.2020             Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov ➤ Košice

25.6. 2020            Šlabikár remesiel ➤ Trebišov   

27.6.2020             XVIII. Tokajský festival ➤ Borša

27.-28.6.2020     Spišské folklórne slávnosti – Folklórny festival s prezentáciou remesla a gastronómie ➤ Spišský salaš, Spišské Podhradie

6-11.7.2020          Stratené dedičstvo – hudobný tábor ➤ Krásnohorská Dlhá Lúka

6.-10.7.2020         Detský remeselnícky tábor I. ➤ Rožňava

6.- 10.7.2020        Denný letný remeselný  tábor ZOSKÁČIK, 8. ročník ➤ Michalovce a okolie

12.7.2020              SZIRÉN – Festival národnosti ➤ Ptrukša

12.7.2020              Folklórne slávnosti Brezina a vareňe zameški ➤ Brezina

3.-7.8.2020           Detský remeselnícky tábor II. ➤ Rožňava

7.-8.8.2020           61. Zemplínske slávnosti ➤ Michalovce

15.8.2020              Dožinky ➤ Trebišov   

17.-21.8.2020       Po gemersky hráme, aj si zaspievame – Muzikantský tábor ➤ Vyšná Slaná

20.-22.8.2020     Gemerský folklórny festival Rejdová 2020 ➤ Rejdová

23.8.2020             Poddargovské slávnosti a vareňe šlivkovoho ľekvaru ➤ Dargov

23.8.2020             47. Podhoroďské slávnosti ➤ Podhoroď

30.8.2020             XIX. Medzibodrožský folklórny festival ➤ Veľký Horeš

6.9.2020               Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria ➤ Štós

11.-13.9.2020       Paličkovanie, csipkeverés, koronki – Medzinárodný festival paličkovanej čipky ➤ Rožňava

19.9.2020             Deň sliviek ➤ Malé Trakany

4.10.2020             Jarný vietor vody vzdúva ➤ Malý Horeš

17.10.2020           X. Svätomartinský festival ➤ Veľké Trakany

20.11.2020           šicKE-košicKE (Stretnutie priateľov folklóru) ➤ Košice

23.-28.11.2020    Rok na Gemeri – Zimný festival zvykov a obyčají Gemera ➤ Rožňava

28.11.2020            Co stare pametaju,mlade utrimuju ➤ Košická Polianka

5-6. 12.2020         Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov ➤ Košice, Janík, Turnianska

Nová Ves

6.12.2020              Vianočný koncert ➤ Ruskov

12.12.2020             Z ďaleka my ideme – Prehliadka predvianočných a vianočných zvykov ➤ Spišské Tomášovce

13.12.2020             Vianoce v múzeu ➤ Trebišov

13.12.2020             Vianoce s heligónkou ➤ Michalovce

Zmena programu vyhradená