Súťaže 2017

Výsledky krajských súťaží za rok 2017

Plánované krajské súťaže v KSK v roku 2017 s postupom na celoštátne súťaže

P.č. Názov Termín  a miesto konania Uzávierka súťaže Organizátor
1 Detské divadelné Košice – malá krajská scénická žatva 7.-8.4.,Košice 24.3. KCA Bidovce
2 CINEAMA – KS amatérskej filmovej tvorby 8.4.,Rožňava 20.3. GOS Rožňava
3 Divadelný Trebišov – malá krajská scénická žatva ODS 20.-21.4.,Trebišov 3.4.2017 MaKCJZ Trebišov
4 Na tej lúke, na zelenej – KS detských folklórnych súborov 13.5., Buzica 31.3. KCUBaR Moldava
5 Tancuj, tancuj – súťaž choreografií FS 9.9. Kechnec, Košice-okolie 31.5. KCUBaR Moldava, pracovisko Košice
6 Košická paleta – KS  a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 17.5. – 4.6., Košice 7.4. KCUBaR Moldava, pracovisko Košice
7 AMFO – KS  a výstava amatérskej fotografie  8.6. – 16. 7., Spišská Nová Ves 5.5. SOS Spišská Nová Ves
8 Šaffova ostroha – prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 26.3., Ždaňa 15.3. KCA Bidovce
9 Mládež spieva – KS detských speváckych zborov 28.4.,Michalovce 13.4. ZOS Michalovce
10 Metamorfózy slova – Hviezdoslavov Kubín – KS v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel a poézie 10.-12.4., Michalovce 31.3. ZOS Michalovce
11 Slovo ako dar –  Sárova Bystrica – KS mladých moderátorov 3.11. Michalovce 25.10. ZOS Michalovce
12 Polatorická jar –  KS detských divadiel v maďarskom jazyku 4.5., Kráľovský Chlmec 20.4. KCMaP
13 Divertimento musicale – KS neprofesionálnej inštrumentálnej hudby 25.3, Spišská Nová Ves 6.3. SOS Spišská Nová Ves
14 Strunobranie – prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a  sólistov 6.5., Haniska 13.4. KCA Bidovce
15 Cantiamo insieme  – KS  dospelých speváckych zborov 9.9. Michalovce 25.8. ZOS Michalovce