Výsledky krajských súťaží – 2018

Košická paleta

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Názov súťaže: Košická paleta 2018 Miesto: Košice, Kulturpark Termín: 23.5.– 10.6.2018 Zloženie odbornej poroty:  Mgr. art  Eva Tkáčiková, výtvarný ...
Čítať Viac

Sárova Bystrica

Krajská súťaž mladých moderátorov do 25. rokov - 14. ročník Názov súťaže: Sárova Bystrica 2018 Miesto: ZOS Michalovce Termín: 7.11.2018 Zloženie odbornej poroty: Mgr. Mária Kasičová ...
Čítať Viac

Mládež spieva

Krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov Miesto: Michalovce, Galéria ZOS Termín: 13.4.2018 Zloženie odbornej poroty:  Mgr. Eva Zacharová Mgr. Tatiana  Švajková ...
Čítať Viac

Metamorfózy slova – Hviezdoslavov Kubín

Krajská súťažná prehliadka 64. Hviezdoslavovho Kubína v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel Názov súťaže: 24. Metamorfózy slova – Hviezdoslavov Kubín Miesto: MsKS Michalovce, ZOS ...
Čítať Viac

Divadelný Trebišov

Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja Názov súťaže: XXI. Divadelný Trebišov Charakteristika: Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja s postupom na ...
Čítať Viac

Detské divadelné Košice

Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti Názov súťaže: Detské divadelné Košice Miesto: CVČ Domino, Popradská 86 Termín: ...
Čítať Viac

Polatorická jar

Krajská súťažná prehliadka detských divadelných a bábkarských súborov v maďarskom jazyku Názov súťaže: XII. Polatorická jar Miesto: Mestské kultúrne stredisko – Kráľovský Chlmec Termín: 3.5.2018 Zloženie odbornej ...
Čítať Viac

Nositelia tradícií 2018 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018 Názov súťaže: Nositelia tradícií 2018  Miesto: Zuberec Termín: 4 - 5. 8. 2018 Zloženie odbornej ...
Čítať Viac

Šaffova ostroha

Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Miesto: Bidovce Termín: 08.04.2018 Zloženie odbornej poroty: Mgr. Art. Agáta Krausová ArtD Mgr.art., Ing.Slavomír Ondejka MA ...
Čítať Viac

Čo vieš o hviezdach?

Krajská postupová odborná astronomická súťaž Miesto: Knižnica J. Bocatia, Košice Termín: 24.4. - 26.4. 2018 Zloženie odbornej poroty: 24.4. predseda:Gimová, členovia: Čabala, Lešková, Ballaschová, Jakubecová 25.4. predseda: Kaňuk, členovia: Parnahaj, ...
Čítať Viac

Cineama

Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Názov súťaže: Cineama 2018 Miesto: Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava Termín: 14. 4. 2018 Zloženie odbornej poroty: Mgr ...
Čítať Viac

Zahraj že mi zahraj

Krajská súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru Názov súťaže: Zahraj že mi zahraj Miesto: Buzica, kultúrny dom Termín: 21.4.2018 Zloženie odbornej poroty: Mgr. Michal Noga ...
Čítať Viac

AMFO

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Názov súťaže: AMFO 2018 Miesto: Multifunkčné energetické a banícke centrum, Spišská Nová Ves Termín: 12.6. – ...
Čítať Viac

Termínovník súťaží 2018

Krajské súťaže KSK v roku 2018 Iné súťaže ROMSKA PALETA 2018 - organizuje už 9.krát Podtatranské osvetové stredisko v Poprade ...
Čítať Viac