Marec

Deň hvezdární a planetárií

Už štvrtý raz sa Hvezdáreň Medzev / Štóska 174, Medzev/ zapojila do celosvetového podujatia: Deň hvezdární a planetárií. Pre návštevníkov sme pripravili ...
Čítať Viac

Hviezdy svietia pre nás rovnako IV.

Už štvrtý raz sa nám podarilo uspieť s projektom Hviezdy svietia pre nás rovnako IV. , ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR. Hravé ...
Čítať Viac

Čo vieš o hviezdach 26. ročník

Dňa 28.3.2017 a 20.4.2017 sa vo hvezdárni v Medzeve konalo regionálne kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? Víťazka Veronika Ucekajová postúpila na ...
Čítať Viac

Vesmír očami detí XXXII.

Nadregionálne kolo výtvarnej postupovej súťaže Vesmír očami detí XXXII. , vernisáž výstavy sa konala 22.3.2017. Výstava potrvá do konce školského ...
Čítať Viac

Veda hrou

Dňa 16.3.2017 sa vo hvezdárni konalo ďalšie pokračovanie otvorených hodín fyziky: Veda hrou, ktorú sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci s RCM ...
Čítať Viac

Svetový deň hvezdární a planetárií

Dňa 19.3.2017 sa vo hvezdárni opakovane konal DOD pri príležitosti Svetového dňa hvezdární a planetárií. Naše podujatie bolo začlenené do celosvetovej ...
Čítať Viac

Beseda s Jakubom Kapušom

Dňa 16.3.2017 sa konala v priestoroch hvezdárne beseda s p. Jakubom Kapušom zo SOSY, organizácii sa podarilo v mesiaci jún z Indie vypustiť prvú ...
Čítať Viac

Veda hrou – keď experiment prekvapuje 2017

Pozvanie Dňa 16.3.2017 od 10:00 h sa bude vo Hvezdárni a planetáriu Medzev /Štóska 174/ konať podujatie: Veda hrou – keď ...
Čítať Viac

REC-PLAY 2017 – prehliadka videotvorby mladých

Pestrú nádielku krátkych filmov si budú môcť aj tento rok  záujemcovia vychutnať  na prehliadke videotvorby mladých REC-PLAY, ktorá sa uskutoční ...
Čítať Viac

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017 – regionálna postupová prehliadka v prednese poézie a prózy IV.-V. kategórie a divadiel poézie pre Košice a Košice-okolie.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku, ktorá sa ...
Čítať Viac

Vesmír očami detí

Vernisáž a výstava XXXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže sa uskutoční 22. marca 2017. o 14:00. Podmienky súťaže nájdete nižšie. Propozície   ...
Čítať Viac

DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ

Bohatým programom Vás čakáme 19. marca o 14:00 vo Hvezdárni v Medzeve ...
Čítať Viac

Metodika folklóru

V prvom polroku 2017 pokračujeme v cykle školiacich aktivít s názvom „METODIKA FOLKLÓRU“. Tieto metodické stretnutia sú určené pre vedúcich, asistentov, ...
Čítať Viac