Čo vieš o hviezdach 26. ročník

Dňa 28.3.2017 a 20.4.2017 sa vo hvezdárni v Medzeve konalo regionálne kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? Víťazka Veronika Ucekajová postúpila na krajské kolo, ktoré sa konalo v Košiciach v dňoch 25.4., 26.4., 27.4.. Víťazi krajského kola postúpili na celoslovenské kolo, ktoré organizuje SÚH Hurbanovo.

Zamestnanci hvezdárne Medzev boli členmi poroty na krajskom kole a p. Čabala vypracoval testy pre jednotlivé časti vekových kategórií krajského kola.