Divadelný Trebišov

Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov

Názov súťaže: XXII. Divadelný Trebišov
Charakteristika: Malá krajská scénická  súťaž ochotníckych divadelných súborov Košického kraja
Miesto: Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v Trebišove
Termín: 9. – 10. apríla 2019
Zloženie odbornej poroty: Mgr. art. Michal Jasaň, Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., Mgr. art. Michaela Piesyk         

Výsledky

Kategória I. Prúdy súčasného divadla

1. miesto nebolo udelené
2. miesto s návrhom na postup na Belopotockého Mikuláš 2019
Divadelný súbor Hviezdoslav pri Mestskom kultúrnom centre Spišská Nová Ves, Vladimír Mináč: Výrobca šťastia 

Kategória II. Prúdy tradičného divadla

1. miesto s postupom na Belopotockého Mikuláš 2019
Divadlo G Trebišov, Bengt Ahlfors: Divadelná komédia
2. miesto s návrhomna postup na Belopotockého Mikuláš 2019
Divadlo Milénium pri Mestskom úrade  mestskej časti Košice – Staré Mesto, Kryštof Hanzlík: Dracula Reloaded
3. miesto Divadlo pri fontáne Michalovce, Katarína Varechová:  Penzión Família

V kategórii neprofesionálne divadlá mladých s postupom na Fedim 2019 udelila porota   Diplomy za účasť:

Sociálnemu divadlu Hopi hope Košice, Jiří Wolker : Rozprávka Jiřího Wolkra
a Studiu 12+20  Základná umelecká škola Spišská Nová Ves, Vladimír Mores: Labyrint

Špeciálne ceny – individuálne ocenenia

Cena poroty za ženský herecký výkon  – Gabriela Cenknerová  za postavu Gabiky v hre Penzón Família
Cena poroty za mužský herecký výkon  Rudolf  Repčík za postavu Renfielda v hre Dracula Reloaded

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: 45. ročník Belopotockého Mikuláš

Charakteristika: celoštátna súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých
Miesto: Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Termín: 6. – 9. júna 2019

Výsledky:

Divadlo G sa umiestnilo v striebornom pásme v súťažnej kategórii – Tradičné prúdy divadla s inscenáciou Divadelná komédia