Mládež spieva

Krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov

Miesto: Michalovce, Galéria ZOS
Termín: 13.4.2018
Zloženie odbornej poroty: 

  • Mgr. Eva Zacharová
  • Mgr. Tatiana  Švajková PhD
  • Mgr. Viera Švajková

VÝSLEDKY

  • Dievčenský spevácky zbor Tempo – Košice, hosť prehliadky
  • Komorné zoskupenia Brass Quartet a Flauto Cantabile, Michalovce
  • Detský spevácky zbor Anjelov – Košice

Súťažiace kolektívy si mohli vybrať jednu z týchto povinných skladieb:

Bartolomej Urbanec – Lúčne spevy (pre dievčenské spevácke zbory),
Eugen Suchoň – Keď sa Slovák (pre miešané spevácke zbory),
Eugen Suchoň –Bodaj by vás (pre miešané spevácke zbory).

Do súťažného vystúpenia musí byť zaradená aj polyfónna skladba(kánon) a odporúča sa aj úprava ľudovej piesne.

Ocenenia kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov celoštátnej súťaže: Mládež spieva
Charakteristika: celoštátne kolo postupovej súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov
Miesto: Rimavská Sobota, Dom kultúry
Termín: 10. – 12.5.2018

VÝSLEDKY

Bronzové pásmo
Dievčenský spevácky zbor TEMPO, Košice