Košická paleta

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Názov súťaže: Košická paleta 2018
Miesto: Košice, Kulturpark
Termín: 23.5.– 10.6.2018
Zloženie odbornej poroty: 

  • Mgr. art  Eva Tkáčiková, výtvarný pedagóg – predsedníčka
  • Mgr. art. Adrián Bačo, výtvarný pedagóg
  • Júlia Zelená, výtvarníčka

Výsledky

Kategória A / autori od 15 do 25 rokov

CENA Adam Hrehor, Košice – Fantasy nábrežie, komb. technika
CENA Juliana Matiová, Michalovce – Odraz, S lampášom v lese II, akryl
CENA  Štefan Štec, Košice  – Pocit, akryl
ČESTNÉ UZNANIE Patrik Baláž, Košice – Gazdina, linoryt
ČESTNÉ UZNANIE Elizabeth Vargová, Košice – Posledná forma, tuš

Kategória B / autori od 25 do 60 rokov

CENA Miroslav Kotora, Kostoľany n/H, Ke-okolie – za kolekciu obrazov: Pantlička, Vernisáž, 4.etapa, olej
CENA Martin Magyar, Sečovce – Priamy rez, Oporný bod, komb. technika
CENA Veronika Vlašicová, Spišské Vlachy – Radosť, olej
ČESTNÉ UZNANIE Milan Bandurčin, Košice – Načúvanie, linoryt
ČESTNÉ UZNANIE Soňa Kotánová, Košice – Odtiaľ nikam, Škvrna, Kamenné astry, PC grafika
ČESTNÉ UZNANIE Monika Vitanyi, Ruskov – Požiar UPJŠ V, olej

Kategória C / autori nad 60 rokov

CENA Martin Dzúr, Košice – Súmrak nad mestom, akryl
CENA Vesna Nehrebeczká, Košice – Kamene, akvarel
CENA Anna Rusnáková, Košice – Nočné pytačky, akryl
ČESTNÉ UZNANIE Eugen Hochman, Michalovce – Starnutie, Stredný vek, komb. technika
ČESTNÉ UZNANIE Eva Lorenzová, Košice – Brána 1,2,3, akryl
ČESTNÉ UZNANIE František Miháľ, Spišská Nová Ves – za kolekciu pastelov Horské pleso, Slavkovský štít, Vysoká
ČESTNÉ UZNANIE Štefan Pástor, Košice – Kompozícia, olej
ČESTNÉ UZNANIE Eva Reitznerová, Košice – Jeseň pri Ružíne, akryl
ČESTNÉ UZNANIE Vladimír Seman, Novosad, TV – Lovci rakov, olej
ČESTNÉ UZNANIE rodine Nehrebeczkej za tvorivosť a vzájomné výtvarné prepojenie v rodine

Kategória D / insitné umenie

CENA B.Z. Racine, Košice – za kolekciu diel Vášeň, Familia Hohenflajster na cestách, Túžba v cukrovej trstine, komb. technika
CENA Tibor Gurin, Spišská Nová Ves – Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, kamenná plastika
CENA Zoltán Mirek, Košice –Odpočinok Ondreja, drevená plastika
CENA Ján Timko, Smižany, NV – A zacítil som krídla I, olej
ČESTNÉ UZNANIE Milan Kostur, Betliar, RV – za kolekciu drevených plastík: Folkloristi z Polomy, Goral od Dunajca

Do krajskej súťaže Košická paleta sa zapojilo 96 autorov z KSK s 263 dielami. Na výstavu odporučila odborná porota 102 diel od 70 autorov

Ocenenia jednotlivcov z Košického kraja na celoštátnej súťaži 

Názov súťaže: Výtvarné spektrum 2018
Charakteristika: 55. Ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Miesto: Dubnica nad Váhom
Termín: 7.-30.9.2018

A kategória: autori vo veku od 15 do 25 rokov

Čestné uznanie: Juliana Matiová, Michalovce, Košický kraj • S lampášom v lese II, akryl

B kategória: autori vo veku od 25 do 60 rokov

Ceny bez určenia poradia: Miroslav Kotora, Kostoľany nad Hronom, Košický kraj • Pantlička, Vernisáž, olej

C kategória: autori vo veku nad 60 rokov

Ceny bez určenia poradia: Anna Rusnáková, Košice, Košický kraj • Nočné pytačky, akryl
Čestné uznanie: František Miháľ, Spišská Nová Ves, Košický kraj • Horské pleso, pastel, akryl

D. kategória: insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.)

Čestné uznanie: Tibor Gurin, Spišská Nová Ves, Košický kraj • Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, kamenná plastika

Zoznam autorov a vystavených diel na CŠ súťaži Výtvarné spektrum

A kategória:

Patrik Baláž, Bardejovsky Mihaľov, Košický kraj • Gazdiná, linoryt
Juliana Matiová, Michalovce, Košický kraj • S lampášom v lese II, akryl
Štefan Štec, Košice, Košický kraj • Pocit, akryl

B. kategória:

Milan Bandurčin, Košice, Košický kraj • Načúvanie, linoryt
Kotánová Soňa, Košice, Košický kraj • Odtiaľ nikam, grafika
Miroslav Kotora, Kostoľany nad Hronom, Košický kraj • Pantlička, olej; Vernisáž, olej
Martin Magyar, Sečovce, Košický kraj • Priamy rez, kombinovaná technika
Monika Vitanyi, Ruskov, Košický kraj • Požiar UPJŠ V, olej

C. kategória:

Martin Dzúr, Košice, Košický kraj • Súmrak nad mestom, akryl
Eva Lorenzová, Košice, Košický kraj • Brána I (Neapol), akryl; Brána III (Mahon), akryl
Vesna Nehrebeczká, Košice, Košický kraj • Kamene, akvarel
Štefan Pastor, Košice, Košický kraj • Kompozícia, olej
Anna Rusnáková, Košice, Košický kraj • Nočné pytačky, akryl
Vladimír Seman, Novosad Košický kraj, Lovci rakov, akryl
František Miháľ, Spišská Nová Ves, Košický kraj • Horské pleso, pastel, akryl

D. kategória:

Tibor Gurin, Spišská Nová Ves, Košický kraj • Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom, kamenná plastika
B. Z. Racine, Košice, Košický kraj • Vášeň, akryl, ceruza