CINEAMA

Názov súťaže: Cineama 2020
Charakteristika:
 krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Košického kraja
Miesto: Hvezdáreň Rožňava
Termín:  14. 8. 2020
Zloženie odbornej poroty:
Predseda: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Členovia odbornej poroty: Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., Mgr. art. Noémi Ráczová

Výsledky

I. veková skupina: autori do 16 rokov
1. miesto: Barbora Brindžáková, Na stole, Košice
2. miesto: Kolektív žiakov Cirkevnej spojenej školy b. Sáry Salkaházi, Čertova skala, Moldava nad Bodvou
3. miesto: Nataša Strelová, Prachovské skály, Spišské Tomášovce
čestné uznania:
Kolektív ANIMOsCool, Vesmírčeky, Rožňava
Damián Takáč, Nezabudnite zostať pozitívni, Rožňavské Bystré
postup:
Detská filmová spoločnosť, Dušičky 3, Košice
Detská filmová spoločnosť, Džungľa, Košice
II. veková skupina: autori do 21 rokov
1. miesto: Tomáš Bucher, Sprievodca, Košice
2. miesto: Kristína Kerekešová, Peter Slivinský, Únik do tmy, Rožňava
3. miesto: Samuel Andraško, DIY Monster Slime, Košice
čestné uznania:
Zdenka Bodnárová, Diversity Focus, Košice
Diana Kozáková, Telemea, Košice
Valér Futej, Zradné srdce, Košice
postup:
Adam Križovenský, Fisker, Košice
Alexandra Hromjáková, Priama čiara, Košice
Monika Budajová, Spoje-nie, Košice
III. veková skupina: autori nad 21 rokov
1. miesto: Zuzana Šimkaninová, Tanec rúk, Košice
3. miesto: Robert Zimun, Jozef Ivan, František Sklenár, Miluj ma, Košice
3. miesto: Zuzana Dovičáková, Život je plný prekvapení, Košice
čestné uznanie:
Peter Leško, Kazimír Štubňa, Prof. Karol Plicka, Spišská Nová Ves

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže:  CINEAMA 2020
Charakteristika:  28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby
Miesto:  Bardejovské kúpele
Termín: 25. – 27. 9. 2020
Zloženie odbornej poroty: 
Odborná porota I. a II. vekovej skupiny: Mgr. art. Marka Staviarska, Mgr art. Róbert Rampáček a Mgr. art. Ivana Sujová.
Porota III. vekovej skupiny: Mgr. art. Peter Kováčik, Mgr. art. Róbert Rampáček a Mgr. art. Ivana Sujová.

Výsledky

Do najvyššieho kola súťaže bolo z celého Slovenska nominovaných 94 filmov, z toho 16 z Košického kraja, ocenených snímok bolo 8.

I. veková skupina
Animovaný film
2. miesto
Na stole – Barbora Brindžáková, Košice

Čestné uznanie
Džungľa – Detská filmová spoločnosť, Košice

Hraný film
2. miesto
Čertova skala – kolektív žiakov Cirkevnej spojenej školy bl. Sáry Salkaházi, Moldava nad Bodvou (Košice-okolie)

Reportáž, dokument
Čestné uznanie
Nezabudnite zostať pozitívni – Damián Takáč, Rožňavské Bystré, (Rožňava)

II. veková skupina
Animovaný film

Čestné uznanie
Priama čiara – Alexandra Hromjáková, Košice
Spoj-enie – Monika Budaiová, Košice

Experiment, videoklip
2. miesto
Telemea- Diana Kozáková, Košice

Čestné uznanie
Fisker – Adam Križovenský, Košice