Cineama

Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

Názov súťaže: Cineama 2018
Miesto: Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava
Termín: 14. 4. 2018
Zloženie odbornej poroty:

  • Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., Akadémia umení B. Bystrica
  • Mgr. art. Ivan Kršiak,  Akadémia umení B. Bystrica
  • Mgr. art. Noémi Ráczová, ŠUV Košice

 Výsledky: 

II.skupina (autori do 16 rokov)

1. cena: Adam Babuščák (10r) KE – Bermudy, Animovaný film 2:19
1. cena: Barbora Šustrová (14r) SNV – Medzi nebom a zemou, Animovaný film 4:42
2. cena: Barbora Rošková (13r) SNV – Kolobeh života, Animovaný film 2:40
3. cena: Detská filmová spoločnosť (7-15r) KE – Dušičky 2, Animovaný film 3:45
3. cena: Gréta Galajda (13r)  SNV – Život pri vašich nohách, Animovaný film 2:50
Čestné uznanie:
M. J. Gemza, K. Klouda (9r) SNV – Vianočné prekvapenie, Animovaný film 1:31
kolektív autorov (9-15r) RV – Zimné radovánky, Animovaný film 5:50
Postup na celoštátnu súťaž bez ocenenia:
Detská filmová spoločnosť (7-15r) KE – Prestávka, Animovaný film 2:20
Veronika Bothová (11r) SNV – Kaktusové priateľstvo, Animovaný film 2:60
N. M. Dudaško , E. Ivanová, E. Lukačová, T. Hricová, L. Ertlová (11r) SNV – Zavesená nevesta, Animovaný film 3:59
Alžbeta Kulichová (16r) SNV – Emócie, Animovaný film 3:59

II. skupina (autori do 21 rokov okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

1. cena: Šimon Šebo (18r) KE – Lovec, Hraný film 5:37
2. cena: Tomáš Bucher  (17r) KE – Rybár, Animovaný film 12:28
3. cena: Karol Žila (19r) KE – Sen,Experiment 6:03
Postup na celoštátnu súťaž bez ocenenia:
Adela Križovenská (19r) KE – Struggle, Animovaný film 3:06
Libuša Bujňáková  (20r) KE – Luna, Animovaný film 1:54
Marek Kriška (20r) KE – Tea for two, Animovaný film 3:13
Veronika Verbovská (18r)  KE – Vtedy… , Animovaný film 1:15
Aneta Fabianová  (20r) KE – Červená Čiapočka: Po plachte, Hraný film  6:43
S. Horáni (18r), M. Novák (19r), Ch. Jozefčáková(17r), K. Kerekešová (17r) RV – Submerso, Hraný film  10:15

III. skupina (autori nad 21 rokov okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)

2. cena: Peter Daduľák (22r) KE – Banič, Animovaný film 4:13

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži:

Názov celoštátnej súťaže: Cineama 2018
Charakteristika: 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby
Miesto: Nitra
Termín: 8. – 10. 6. 2018

Výsledky: 

I. SKUPINA – AUTORI DO 16 ROKOV

ANIMOVANÝ FILM
1. miesto: 
Kolektív ANIMOsCool, Rožňava – ZIMNÉ RADOVÁNKY
Čestné uznanie:
Barbora Šustrová, Poprad – MEDZI NEBOM A ZEMOU

II. SKUPINA – AUTORI DO 21 ROKOV

ANIMOVANÝ FILM
1. miesto: 
Tomáš Buchera, Košice – RYBÁR
2. miesto: 
Adela Križovenská, Kapušany – STRUGGLE
Čestné uznanie:
Veronika Verbovská, Košice – VTEDY…
Libuša Bujňáková, Torysa – LUNA

HRANÝ FILM
1. miesto: 
Šimon Šebo, Košice – LOVEC

Do kolekcie UNICA boli vybraté 3 filmy autorov z Košického kraja, ktoré zastupovali Slovensko.

Názov celoštátnej súťaže: UNICA
Miesto: Blansko (ČR)
Termín: 31. 8. – 9. 9. 2018.

Diplom: Simon Sebo – Hunter
Diplom: Tomas Bucher – Fisher
Bronzova medaila: 
Adela Krizovenska – Struggle