Hviezdoslavov Kubín

Názov súťaže: 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020
Charakteristika: 
krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v digitálnom priestore
Miesto konania:
  Michalovce , Košice, Spišská Nová Ves
Termín:  1.10.2020, 6.10.2020, 2.10.2020
Porota: predseda:  PhDr. Miron Pukan, PhD členky:  Mgr. Silvia Zubková, PaedDr. Mária Kuderjavá PhD., Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., Mgr. Nina Kollárová PhD.

Nariadenia vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiace s pandémiou COVID 19 na Slovensku, priniesli od začiatku roka pre organizátorov novú skúsenosť a prinútili preorganizovať a prepracovať systém súťaženia. Zmenili sa termíny postupových súťaží  aj celoslovenského kola.  

Krajské kolo 66. Hviezdoslavovho Kubína Košického samosprávneho kraja neprebehlo v klasickej podobe na akú sme boli doteraz zvyknutí. Národné osvetové centrum v Bratislave umožnilo Zemplínskemu osvetovému stredisku v Michalovciach  zrealizovať krajskú súťaž pre 4. a 5. kategóriu  v KSK v digitálnej podobe.  Súťaž bola organizovaná za prísnych podmienok, pri dodržiavaní aktuálne platných hygienických opatrení. Prebiehala bez účasti divákov a v jednotlivých okresoch individuálne. Do krajského kola sa zapojili súťažiaci z okresov Košice, Spišská Nová Ves a Michalovce. Zemplínske osvetové stredisko ako organizátor spracoval nahrávku, ktorá bola postúpená porote. Porota hodnotila súťažné prednesy on- line.

Výsledky:

4. kategória POÉZIA:

1.  Tomas Mansbridge – Gymnázium Opatovská cesta 7, KE
2.  Dáša Belková – Gymnázium Poštová 9, KE
3.  Miloš Vrábeľ  – Gymnázium Pavla Horova, MI
3. Branislav Lacko – Gymnázium Poštová 9, KE

4. kategória PRÓZA:

1.  Oliver Hasaj – Gymnázium sv. Edity Steinovej , KE
2.  Petra Olejníková – (s návrhom na postup do celoslovenského kola HK) – ZUŠ J. Fabiniho  SNV
3. Ester Halagová – Škola umeleckého priemyslu, KE

5. kategória POÉZIA:

1.  Alfréd Tóth – ZUŠ Bernolákova, KE – Prešovská univerzita PO
2. Lukáš Frankovič    s návrhom na postup do celoslovenského kola HK) Akadémia umení v Banskej Bystrici – SNV