CINEAMA

Krajská súťaž amatérskej filmovej tvorby

Názov súťaže: CINEAMA 2019
Charakteristika: krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby
Termín: 13. 4. 2019
Miesto: Gemerské osvetové stredisko, Rožňava
Zloženie odbornej poroty:
 doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Bratislava, Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., Banská Bystrica, Mgr. art. Noémi Ráczová, Košice

Výsledky

I.skupina: autori do 16 rokov

1. miesto – Kolektív ANIMOsCool, Rožňava, animovaný film: Parazol 4:30
2. miesto –Detská filmová spoločnosť CVČ, Košice, animovaný film: Pixel mapping 2:21
3. miesto –Detská filmová spoločnosť CVČ, Košice, animovaný film: Mickey myš? 1:17
Čestné uznanie – Tvorivá skupina Čierne prsty ZUŠ Bernolákova, Košice, animovaný film? Čierne maľovánky 2:40

II.skupina: autori do 21 rokov

Kategória hraný film:

1. miesto – Tomáš Bucher, Košice, hraný film: Nápad 6:36
2. miesto– Aneta Fabianová, Košice, hraný film: Pocit 11:16
3. miesto– Arthur Maurer, David Strenk, Oto Novak, Košice, hraný film: Ingratus 23:46
Čestné uznanie – Oliver Davitko, Szabolcs Ádám, Košice, hraný film: Ticho 2:37

Kategória animovaný film:

1. miesto – Milan Nedbálek, Košice, animovaný film: Susedia 3:08
2. miesto – Monika Budaiová, Košice, hraný film: Ha-a! 1:13
3. miesto – Veronika Verbovská, Košice, animovaný film: Rod Corvus 5:18
Čestné uznanie – Samuel Andraško, Košice, animovaný film: Gustav and Gunter a battle in the book 2:16
Čestné uznanie za experiment – Monika Budaiová, Diana Kozáková, Košice, animovaný film: F31 2:35
Čestné uznanie za experiment – Michal Novákm Chiara Jozefčáková, Kristína Kerekešová, Peter Slivinský, Rožňava, hraný film: neDOKONALÁ 3:01
Čestné uznanie za videoklip – Samuel Horáni, Dominik Dusza, Chiara Jozefčáková, Kristína Kerekešová, Michal Novák, Rožňava, videoklip: Macklemore´s Thrift Shop 6:19

III.skupina: autori nad 21 rokov

1. miesto – Peter Ďurišin, Spišská Nová Ves, dokument: Smrť Anny Kolesárovej 9:40
2. miesto – Vladimír Olšavský, Pavol Pilip, Spišská Nová Ves, dokument: Anna Sakmárová – Torysky 6:34 
3. miesto – Ján Ilkovič, Dávid Ilkovič, Ján Zibura, Spišská Nová Ves, dokument: Pani Mária 4:25
Čestné uznanie – Peter Leško, Valentín Hvizdoš, Spišská Nová Ves, dokument: Zvolený smer 2:45
Čestné uznanie – Martin Krestian, Martin Hlavatý, Spišská Nová Ves, reportáž: ZŠ Graffiti GL 8:04

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže:  CINEAMA 2019
Charakteristika:  celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby
Miesto: Nitra
Termín: 7. – 9. 6. 2019

Výsledky:

I. SKUPINA – AUTORI DO 16 ROKOV

ANIMOVANÝ FILM
1. miesto – Detská filmová spoločnosť CVČ, Košice MICKEY MYŠ?
2.miesto – Kolektív ANIMOsCool, Rožňava PARAZOL

II. SKUPINA – AUTORI DO 21 ROKOV

ANIMOVANÝ FILM
3. miesto – Veronika Verbovská, Košice ROD CORVUS
Čestné uznanie – Milan Nedbálek, Košice SUSEDIA
Čestné uznanie – Monika Budaiová, Košice HA-A!

HRANÝ FILM
2. miesto – Aneta Fabianová, Košice POCIT
3. miesto – Tomáš Bucher, Košice NÁPAD

EXPERIMENT
2. miesto – Michal Novák, Chiara Jozefčáková, Kristína Kerekešová a Peter Slivinský, Rožňava neDOKONALÁ
3. miesto – Monika Budaiová a Diana Kozáková, Košice F31