Termínovník súťaží 2018

Krajské súťaže KSK v roku 2018

NázovTermín a miesto konaniaOrganizátor
Mládež spieva
KS detských speváckych zborov
6. 4. 2018
Michalovce
ZOS Michalovce
Šaffova ostroha
prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
8. 4. 2018
Bidovce
KCA Bidovce
Detské divadelné Košice
malá krajská scénická žatva
13. - 14. 4. 2018
Košice
KCA Bidovce
CINEAMA
KS amatérskej filmovej tvorby
14. 4. 2018
Rožňava
GOS Rožňava
Divadelný Trebišov
malá krajská scénická žatva ODS
19. - 20. 4. 2018
Trebišov
MaKCJZ Trebišov
Zahraj že mi zahraj
Krajská súťaž detského hudobného folklóru
21. 4. 2018
Buzica
KCUBaR Moldava
Metamorfózy slova - Hviezdoslavov Kubín
KS v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel a poézie
24. - 26. 4. 2018
Michalovce
ZOS Michalovce
Polatorická jar - Latorca menti tavasz
KS detských divadiel v maďarskom jazyku
3. 5. 2018
Kráľovský Chlmec
KCMaP
Strunobranie
prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov
12. 5. 2018
Haniska
KCA Bidovce
Košická paleta
KS a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
23. 5. – 10. 6. 2018.
Košice
KCUBaR Moldava
Nositelia tradícií
postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín
2. 6. 2018
Smižany
SOS Spišská Nová Ves
AMFO
KS a výstava amatérskej fotografie
7. 6. – 15. 7. 2018.
Spišská Nová Ves
SOS Spišská Nová Ves
Sárova Bystrica
krajská postupová súťaž mladých moderátorov
5. 11. 2018
Michalovce
ZOS Michalovce

Iné súťaže

ROMSKA PALETA 2018 – organizuje už 9.krát Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.