Mládež spieva

Názov súťaže: Mládež spieva
Charakteristika: 
krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov
Miesto konania:
  Michalovce – Zemplínske osvetové stredisko
Termín:  28.2.2020 
Porota: Mgr. Eva Zacharová – predsedníčka poroty
Michal Stahl, Pavol Hujdič, členovia odbornej poroty

Účinkujúci :

Dievčenský spev.zbor Tempo pri Konzervatóriu Jozefa Adamoviča Košice,  dirigentka Tatiana Švajková 

Detský a mládežnícky spevácky zbor Zvonček pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským,  dirigentka Silvia Kekeňáková, Andrea Ferencei

Hostia prehliadky :

Detský spevácky zbor Anjelov pri ZŠ Abovská Košice dir. Gabriela Fenková 

Flauto Cantabile – komorné zoskupenie pri ZUŠ Michalovce pod vedením Ivany Solianikovej, Mileny Bančejovej a Pavla Hujdiča

Výsledky

Zlaté pásmo s postupom:

 Dievčenský spev.zbor Tempo pri Konzervatóriu Jozefa Adamoviča Košice 

Zlaté pásmo

Detský a mládežnícky spevácky zbor Zvonček pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 

Národné osvetové centrum v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva platnými od 1. októbra 2020 pristupuje k zmenám v rámci systému celoštátnych postupových súťaží a prehliadok vyhlásených v roku 2020.

Celoštátna súťaž Mládež spieva  sa v roku 2020 ruší.