Na tej lúke na zelenej

Krajská súťaž detských folklórnych súborov

Názov súťaže: Na tej lúke, na zelenej
Charakteristika: Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov
Miesto: Kultúrny dom, Buzica
Termín: 13.4.2019
Zloženie odbornej poroty: Mgr. art. Andrea Pitoňáková – predsedníčka poroty, Mgr. art.
Dana Smoligová, Mgr. art. Katarína Galbičková, Mgr. Ján Čarnogurský, Mgr. Milan Rendoš

Výsledky

Zlaté pásmo s priamym postupom: DFS Oriešok (Smižany)
Zlaté pásmo s návrhom na postup: DFS Hanička II. (Košice), DFS Viganček (Košice)
Strieborné pásmo:
DFS Jadlovček (Margecany)
DFS Bambuchy (Gemerská Poloma) a ocenenie za objavnosť témy

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže: Eniki Beniki
Charakteristika: Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov
Miesto: Divadlo GRAND, Košice
Termín: 8. – 9.6.2019
Zloženie odbornej poroty: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – predsedníčka poroty, Mgr. art. Miroslava Palanová, PhDr. Andrea Jágerová, Péter Lévai, Mgr. Michal Noga

Výsledky:

LAUREÁT a zvláštna cena (pozvanie na medzinárodný festival v Szekszárd): DFS Oriešok (Smižany)
Strieborné pásmo: DFS Hanička (Košice)