Propozície, prihlášky a výsledky

POSTUPOVÉ SÚŤAŽE organizované v šk. roku 2020/2021

Staň sa ilustrátorom X. 2021

Termín uzávierky: 17. 5. 2021

Viac informácií, propozície a prihlasovanie.

VESMÍR OČAMI DETÍ 2021

Termín uzávierky: 12. 4. 2021

Viac informácií, propozície a prihlasovanie.

Čo vieš o hviezdach? 2021

Termín uzávierky: 26. 3. 2021

Viac informácií, propozície a prihlasovanie.

Literárna súťaž Hasiči

Téma súťaže: Ochrana pred požiarmi očami detí
Termín uzávierky: 8.3.2021
Slávnostné odovzdávanie cien a vyhlásenie výsledkov: 22.3.2021 o 14:00 h. Hvezdáren a planetáriu v Medzeve (Štóska 174)

Viac informácií, propozície a prihlasovanie.

Staň sa požiarnikom X.

Téma súťaže: História hasičstva
Termín uzávierky: 8. 3. 2021.
Slávnostné odovzdávanie cien a a otvorenie výstavy: 22.3.2021 o 14:00 h. Hvezdáren a planetáriu v Medzeve (Štóska 174)

Viac informácií, propozície a prihlasovanie.

POSTUPOVÉ SÚŤAŽE v roku 2020

vyhlásené  Národným osvetovým centrom v Bratislave, ktorých organizátorom je KCÚBaR 

REC-PLAY (CINEAMA)

regionálna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby, pre okresy: Košice, Košice – okolie

termín uzávierky: 26.2.2020

súťaž: 21.3.2020, miesto: Tabačka Kulturfabrik, Košice

viac informácií, propozície a prihlasovanie na: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/

ZAHRAJ ŽE MI, ZAHRAJ

regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí, pre okresy: Košice, Košice – okolie

Termín uzávierky: 30.09.2020

Termín súťaže: 27.10.2020, miesto: Kasárne KULTURPARK, budova ALFA, Kukučínova 2, Košice

viac informácií, propozície a prihlasovanie na: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/

ZAHRAJ ŽE MI, ZAHRAJ – krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Termín uzávierky: 15.11.2020

Termín súťaže: 30.11.2020, miesto: Kasárne KULTURPARK, budova ALFA, Kukučínova 2, Košice

AMFO

regionálna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie, pre okresy: Košice, Košice – okolie

termín uzávierky: 13.3.2020

súťaž: 16.4. – 5.5.2020, miesto: Košice , Átrium Teolog.fakulty

viac informácií, propozície a prihlasovanie na: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/

JAZYKOM TANCA

JAZYKOM TANCA – krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení

Termín uzávierky: 15.08.2020

Termín súťaže: 20.09.2020, miesto: Divadlo GRAND, Masarykova 2, Košice

viac informácií, propozície a prihlasovanie na: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/jazykom-tanca/

VÝTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO KRAJA (pred tým Košická paleta)

krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

termín uzávierky: 21.4.2020

súťaž: 28.5.-21.6.2020, miesto: Vychodoslovenské múzeum, Košice

viac informácií, propozície a prihlasovanie na: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/

Ďalšie postupové súťaže vyhlásené  NOC v roku 2020

MLÁDEŽ SPIEVA krajská súťaž mládežníckych speváckych zborov
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/mladez-spieva/

ŠAFFOVA OSTROHA prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE  – malá krajská scénická žatva
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

DIVADELNÝ TREBIŠOV malá krajská scénická žatva ODS
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-mikulas/

METAMORFÓZY SLOVA  – Hviezdoslavov Kubín – krajská súťaž v detskom umeleckom prednese a tvorbe divadiel a poézie
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/

SÁROVA BYSTRICA – krajská postupová súťaž mladých moderátorov
http://www.zosmi.sk/?menu=staze&stranka=sarova%20bystrica

POLATORICKÁ JAR – KS detských divadiel v maďarskom jazyku
http://csemadok.sk/45-duna-menti-tavasz-felhivas-2020/


POSTUPOVÉ SÚŤAŽE

organizované Hvezdárňou a planetáriom Medzev, pracovisko KCÚBaR

Staň sa požiarnikom XI. – literárna súťaž Hasiči/dve súťaže/
Práce doručiť do: 13.3.2020 – obe súťaže (propozície – Staň sa požiarnikompropozície – literárna súťaž Hasiči)

Čo vieš o hviezdach?
Regionálne kolo – organizačne zabezpečí Hvezdáreň Medzev dňa 18.3.2020 od 10:30 h  pre všetky kategórie (Testy budú zabezpečené aj v maďarskom jazyku) (propozície)

Staň sa ilustrátorom IX.
Práce zaslať, alebo doručiť  na adresu Hvezdárne v Medzeve, Štóska č. 174,  044 25 Medzev, prípadne na adresu KCÚBaR, Hlavná 52, Moldava nad Bodvou,  do 11.5.2020 (propozície)

Vesmír očami detí
Súťažné práce v 1. etape  posielajte, prípadne osobne doručte na adresu Hvezdárne v Medzeve, Štóska č. 174,  044 25 Medzev, prípadne na adresu KCÚBaR, Hlavná 52, Moldava nad Bodvou,  do 13. marca 2020 (propozície)


Výsledky za rok 2019

nájedete na webových stránkach TU