Čo vieš o hviezdach?

Krajská postupová odborná astronomická súťaž

Miesto: Knižnica J. Bocatia, Košice
Termín: 24.4. – 26.4. 2018
Zloženie odbornej poroty:
  • 24.4. predseda:Gimová, členovia: Čabala, Lešková, Ballaschová, Jakubecová
  • 25.4. predseda: Kaňuk, členovia: Parnahaj, Lešková, Ballaschová, Komárek
  • 26.4. predseda: Komárek, členovia: Čabala, Gimová, Parnahaj, Kaňuk

VÝSLEDKY

Víťazi v I. kategórii (žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a 1. roč. 8 – roč. gymnázia)

1. miesto: Matej Pangrác, KE
2. miesto: Oliver Labaška, RV
3. miesto: Michaela Bérešová, TV

Víťazi v II. kategórii (žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a 2. – 4. roč. 8 – roč. gymnázia)

1. miesto: Ján Plavnický, TV
2. miesto: Ľudovít Popik, MI
3. miesto: Ema Kršjaková, SN

Víťazi v III. kategórii (žiaci SŠ a 5. – 8. roč. 8 – roč. gymnázia)

1. miesto: Radoslava Hatalová, SN
2. miesto: Radovan Lascsák, KE
3. miesto: Samuel Amrich, KE

Ocenenia jednotlivcov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže celoštátnej súťaže: Čo vieš o hviezdach ? 28. ročník celoslovenského kola
Charakteristika: celoštátne kolo postupovej odbornej astronomickej súťaže
Miesto: Žiar nad Hronom, Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
Termín: 5.6. – 7.6.2018

VÝSLEDKY

II. kategória:
2. miesto: 
Ľudovít Popík, Michalovce