Kultúrne zariadenia pre osvetovú činnosť v KSK

Kultúrne zariadenia pre osvetovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Hlavná 52,  045 01 Moldava nad Bodvou
Hvezdáreň a planetárium, Štóska 174, 044 25 Medzev
Detašované pracovisko Košice
Hrnčiarska 9, 040 01 Košice
www.kcubar.sk


Kultúrne centrum Abova
044 45, Bidovce 206
www.kulturaabova.sk


Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Boľská 41, 077 01  Kráľovský Chlmec
www.kcmap.sk


Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína
M.R.Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov
www.muzeumtv.sk


Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, 048 01 Rožňava
www.gos.sk


Spišské osvetové stredisko
Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves
www.osvetasnv.sk


Zemplínske osvetové stredisko
Gorkého  1, 071 01 Michalovce
Detašované pracovisko Sobrance 
Štefánikova  23, 073 01 Sobrance
www.zosmi.sk