Košická paleta

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Názov súťaže: Košická paleta 2019
Charakteristika: krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Miesto: Kasárne Kulturpark, Košice
Termín: 15.5.-2.6.20919
Zloženie odbornej poroty: Júlia Zelená, výtvarníčka – predsedníčka, Mgr. art Eva Tkáčiková, výtvarný pedagóg, Mgr. art. Adrián Bačo, výtvarný pedagóg

Výsledky

Kategória A / autori od 15 do 25 rokov

CENA Adam Hrehor, Boliarov, Košice-okolie – Opus II,IV,VI, komb. technika
CENA Miroslava Uhliarová, Košice – Bašavel, linoryt
CENA Elizabeth Vargová, Košice – Shaolin I, II, komb. technika

ČESTNÉ UZNANIE Michaela Lengyelová, Košice – Ave Eva I,II,III, PC koláž
ČESTNÉ UZNANIE Dominika Marinová, Košice – Zmyselnosť, linoryt
ČESTNÉ UZNANIE Patrik Podracký, Košice – Samota I,II,III, PC grafika

Kategória B / autori od 25 do 60 rokov

CENA Miroslav Kotora, Kostoľany n/H, Košice -okolie – za kolekciu obrazov: Spáči, olej, Petra, akryl, Hubári, akryl, olej
CENA Martina Sivčová, Sobrance – za kolekciu obrazov : Na dvore, Za domom, Stodola, komb. technika
CENA Andrej Szilagyi, Košice – Zo života II, V, VI, akryl
CENA Monika Vitányi, Ruskov, Košice-okolie – Bahnhof XVIII, olej

ČESTNÉ UZNANIE Božena Baraniaková, Košice – Artisti, koláž
ČESTNÉ UZNANIE Marek Dzurenda, Spišská Nová Ves – Tranz-form, drevená plastika
ČESTNÉ UZNANIE Marcela Košina, Trebišov – Stretnutie I, II, komb. technika
ČESTNÉ UZNANIE Martin Magyar, Sečovce – Bytový dom na Luníku IX, Chiméra, komb. technika
ČESTNÉ UZNANIE Katarína Orsag, Košice – Na dedinskom potoku, akryl

Kategória C / autori nad 60 rokov

CENA Michal Horňák, Košice – Jar, akryl
CENA B.Z. Racine, Košice – za kolekciu obrazov : Duobasso, Pokušenie,komb. technika

ČESTNÉ UZNANIE Martin Dzúr, Košice – Námestie- Zima-Z, komb. technika
ČESTNÉ UZNANIE Eva Lorenzová, Košice – Drevená dedina, akryl
ČESTNÉ UZNANIE Ladislav Rybársky, Košice – Dedko, akryl

Kategória D / insitná tvorba

CENA František Hubert, Košice – Pohľad na ulicu, akryl
CENA Milan Kostur, Betliar – Frankova drevenica – Zamagurie, obec Lechnica, akryl  –  Za vodou – Zamagurie, obec Spišské Matiašovce, akryl
CENA Ján Timko, Smižany, SNV – Rozmarné leto, komb. technika

ČESTNÉ UZNANIE Zuzana Molitorisová, Košice – za kolekciu obrazov : Oravský hrad, Banská Štiavnica, Chrám sv. Alžbety, akryl

Ocenenia jednotlivcov z Košického kraja na celoštátnej súťaži

Názov súťaže:  Výtvarné spektrum 2019
Charakteristika:  56. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Miesto:  Trenčín
Termín: 6.-7.9.2019

Výsledky

Kategória A / autori od 15 do 25 rokov

CENY BEZ URČENIA PORADIA
Adam Hrehor, Boliarov, Košice-okolie – Opus II,IV,VI, komb. technika
ČESTNÉ UZNANIE
Dominika Marinová, Košice – Zmyselnosť, linoryt

Kategória B / autori od 25 do 60 rokov

CENY BEZ URČENIA PORADIA
Miroslav Kotora, Kostoľany n/H, Košice -okolie – Petra, akryl
Andrej Szilágyi, Košice – Zo života II, V, VI, akryl

Kategória D / insitná tvorba

ČESTNÉ UZNANIE
Ján Timko, Smižany, SNV – Rozmarné leto, komb. technika

Vystavujúci autori :

Kategória A / autori od 15 do 25 rokov

Adam Hrehor, Boliarov, Ke-okolie OPUS II,IV,VI – komb. technika
Michaela Lengyelová, Košice Ave Eva I, II, III, PC grafika
Dominika Marinová, Košice Zmyselnosť, linoryt
Miroslava Uhliarová, Košice Bašavel, linoryt
Elizabeth Vargová, Košice Shaolin I, II, komb. technika
Kategória B / autori od 25 do 60 rokov
Božena Baraniaková, Košice Artisti, koláž
Marcela Košina, Trebišov Stretnutie II, kombinovaná technika
Miroslav Kotora, Kostoľany n/H, Petra, akryl, Spáči, olej – Ke-okolie Hubár(i), komb. technika
Katarína Orsag, Košice Na dedinskom potoku, akryl
Martina Sivčová, Sobrance Na dvore, Stodola, Za domom, komb. technika
Andrej Szilagyi, Košice Zo života II, V, VI, akryl
Monika Vitanyi, Ruskov, Ke-okolie Bahnhoff XVIII, komb.technika

Kategória C / autori nad 60 rokov

Eva Lorenzová, Košice Drevená dedina , akryl
Ladislav Rybársky, Košice Dedko, Zátišie s fľašami, akryl

Kategória D / insitná tvorba

František Hubert, Košice Pohľad na ulicu v B. Štiavnici, akryl
Milan Kostur, Betliar, RV Frankova drevenica – Zamagurie, obec Lechnica, akryl – Za vodou – Zamagurie, obec Spišské Matiašovce, akryl
Zuzana Molitorisová, Košice Banská Štiavnica, akryl
B.Z. Racine, Košice Duobasso, akryl
Ján Timko, Smižany, SNV Rozmarné leto, komb. technika