Sárova Bystrica

Krajská postupová súťaž mladých moderátorov

Názov súťaže: Sárova Bystrica 2019 – krajská súťaž mladých moderátorov do 25. rokov
Miesto konania:  Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1,  Michalovce
Termín: 8.11.2019
Hlavný organizátor: Zemplínske osvetové stredisko Michalovce
Porota:
Mgr. Mária Kasičová – učiteľka slovenského jazyka, režisérka detskej dramatickej tvorivosti, recitátorka a moderátorka – kultúrno – spoločenských podujatí  v regióne,
Mgr. Jela Timková– učiteľka slovenského jazyka, režisérka detskej dramatickej tvorivosti, recitátorka a moderátorka – kultúrno – spoločenských podujatí  v regióne,
Mgr. Zuzana Rakárová – absolventka FF UA v Bratislave odbor žurnalistika. Pracovala ako redaktorka RTVS v Bratislave a Košiciach, v súčasnosti si plní materské povinnosti na MD. 

Výsledky

1. kategória

1. miesto: Viktória Virágová – GPH  MI
2. miesto: Pavol Vaľo – GPH  MI
3. miesto: Michal Lukáč – GPH MI
3. miesto: Milan Špák – GPH MI

2. kategória 

1. miesto: Sára Sofia Kvaková – GPH  MI
2. miesto: Richard Harman – SOŠ OA MI
2. miesto: Michaela Hartwich – GPH  MI
3.miesto: Patrik Borko – GĽŠ MI
3. miesto: Nina Pajtášová – GĽŠ MI