Výsledky krajských súťaží – 2020

Termínovník súťaží 2020

Termíny krajských a celoštátnych postupových súťaží v KSK v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti v roku 2020 ...
Čítať Viac

AMFO

Názov súťaže: AMFO 2020 Charakteristika: krajská súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Miesto: Spišské osvetové stredisko, Spišská Nová Ves Termín:  23.7. – 23.8. 2020 Zloženie odbornej poroty: Mgr. Michaela ...
Čítať Viac

CINEAMA

Názov súťaže: Cineama 2020 Charakteristika: krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Košického kraja
Miesto: Hvezdáreň Rožňava Termín:  14. 8. 2020
Zloženie odbornej poroty: Predseda: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ...
Čítať Viac

Divadelný Trebišov

Názov súťaže: XXIII. Divadelný Trebišov 2020 Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja Charakteristika: krajská súťaž Ochotníckych divadelných súborov Košického kraja Miesto: Mestské kultúrne stredisko ...
Čítať Viac

Mládež spieva

Názov súťaže: Mládež spieva Charakteristika: krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov Miesto konania:  Michalovce - Zemplínske osvetové stredisko Termín:  28.2.2020  Porota: Mgr. Eva Zacharová – predsedníčka ...
Čítať Viac

Výtvarné spektrum

Názov súťaže: Výtvarné spektrum Charakteristika: krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Miesto: Východoslovenské múzeum Košice Nám. Maratónu mieru 2 Termín:  7.7.- 30.7.2020 Zloženie odbornej poroty: Mgr. art Eva ...
Čítať Viac

Čo vieš o hviezdach ?

Názov súťaže:  Čo vieš o hviezdach ? Charakteristika:  30. ročník vedomostnej astronomickej postupovej súťaže Miesto:  Michalovce – v on-line podobe Termín: 25.5.2020 Zloženie odbornej poroty: predseda Z. Komárek a zástupcovia jednotlivých hvezdárni ...
Čítať Viac

Vesmír očami detí

Názov súťaže:  Vesmír očami detí XXXV. Charakteristika:  XXXV. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Miesto:  Hvezdáreň a planetárium Medzev Termín: 19.3.2020 regionálne kolo okresy: Košice I. až IV. a Košice ...
Čítať Viac

Hviezdoslavov Kubín

Názov súťaže: 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020 Charakteristika: krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v digitálnom priestore Miesto konania:  Michalovce , Košice, Spišská Nová Ves Termín:  ...
Čítať Viac