Veda hrou

Dňa 16.3.2017 sa vo hvezdárni konalo ďalšie pokračovanie otvorených hodín fyziky: Veda hrou, ktorú sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci s RCM Košice za pomoci Dr. Kimáka a Dr. Muchu. Všetky pokusy si účastníci mohli vyskúšať a hravou formou v praxi overiť, že fyzika funguje.