ČAS STAVAŤ – virtuálna prehliadka výstavy

Výstava prezentuje výsledky grantov poskytnutých maďarskou vládou v rámci plánu Flórisa Rómera, ktorú iniciovala vláda na podporu zachovania historických budov a pamiatok v Karpatskej kotline. K výstave je pripojený aj interaktívny pracovný priestor. Návštevníci tu majú príležitosť vyskúšať si špeciálne monumentálne pracovné postupy a získať prehľad o najdôležitejších pamiatkach budov.

Virtuálna prehliadka výstavy

19.2.2020 od 17:00 sa v Galérii KcÚBaR uskutoční výstava „ČAS STAVAŤ“- obnova kultúrnych pamiatok v Karpatskej kotline. Výstavu otvorí Dr. László Diószegi, riaditeľ Nadácie Teleki László a Gyula Káldi, člen kuratória Nadácie Teleki László