REC-PLAY 2020 – neverejná

PREHLIADKA REC-PLAY 2020 – neverejná

Oznamujeme, že organizátor súťažnej prehliadky REC-PLAY 2020, ktorým je  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, v súvislosti s pokynom predsedu KSK, ruší všetky hromadné kultúrne podujatia s účinnosťou od 10.3. až do odvolania. 

Filmy, ktoré autori zaslali do súťaže budú premietnuté v pôvodne stanovenom termíne neverejne, iba za účasti poroty, ktorá navrhne na postup do krajského kola kolekciu filmov a taktiež ocenenia pre autorov. O výsledkoch súťaže a odovzdaní ocenení  budeme autorov informovať e-mailom. Výsledky budú zverejnené aj na stránke www.kcubar.sk

Verejná projekcia filmov sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý autorom filmom oznámime.

REC-PLAY 2020

Každoročne pripravovaná regionálna prehliadka videotvorby mladých pod názvom REC-PLAY si bezpochyby získala svojich priaznivcov. Dôkazom toho je až 40 prihlásených snímok do tohoročnej súťaže od 28 autorov a 2 kolektívov z Košíc a okolia. Do súťažnej prehliadky sa aj tento rok zapojili deti z Centra voľného času v Košiciach, zo ZUŠ Bernoláková, ale aj stredoškoláci zo Školy umeleckého priemyslu a Strednej súkromnej umeleckej školy filmovej v Košiciach. Filmy bude hodnotiť trojčlenná odborná porota v zložení : Peter Šimkanin, Natália Brzáčová, Šimon Mészáros. Organizátormi  regionálnych prehliadok v kraji sú kultúrne zariadenia KSK. Pre Košice a Košice-okolie je to  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica bolo organizátorom Spišské osvetové stredisko. V priestoroch Gemerského osvetové strediska sa  na krajskej súťažnej prehliadke Cineama zídu 4. apríla 2020 tí najšikovnejší filmári z Košického kraja. Veríme, že svoje prvenstvo obhája svojimi nápaditými a skvelými snímkami aj tohto roku na celoštátnej súťaži Cineama v Bardejove, ale aj na Českom videosalóne v Ústi nad Orlicí v Českej republike či na svetovej súťaži amatérskych filmov UNICA v Birminghame vo Veľkej Británii.

Zoznam filmov