ZAHRAJ ŽE MI, ZAHRAJ

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria je organizátorom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.

Termín uzávierky prihlášok: 29.2.2020

Súťaž: 23.3.2020 (pondelok) na mieste: Kasárne KULTURPARK – budova ALFA, Kukučínova 2, Košice

Link k informáciám, propozíciám a elektronickému prihlasovaciemu systému:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka/